Fizyka dla nauczycieli

 Konspekty dla nauczycieli  (klasa VII, strona w budowie)

 Scenariusze lekcji z elektromagnetyzmu (Projekt TPSS, 2009, M. Sadowska, A. Karbowski, G. Karwasz)

 Doświadczenia gimnazjalne - instrukcje dla ucznia (ZDF UMK/ TODN, 2009)


Toruński po-ręcznik do fizyki.  Mechanika

Przykładowe zadania do poręcznika


Doświadczenia fizyczne

 Laboratorium elektromagnetyzmu 

Toruński doświadczalnik z fizyki, G. Karwasz, A. Karbowski, K. Służewski, K. Gołębiewski) 


Doktoraty dla nauczycieli, G. Karwasz, Postępy Fizyki 2013

 Dydaktyka fizyki z elementami dydaktyki ogólnej i dydaktyki astronomiiG. Karwasz, A. Karbowski, K. Rochowicz, 2014


Metodyka

  Stara, poczciwa maszyna elektrostatycznaM. SadowskaG. Karwasz, Fizyka w szkole, 5/2011, 2011, 40-50.   
  Jakiego kształtu jest "kula" ziemska?, J. Chojnacka, G. Karwasz, Geografia w Szkole, 6/2011, 2011, 45-51.
  Barwa a struktura związku chemicznego, Mariusz Gagoś, Grzegorz Karwasz, Chemia w szkole, 3/2012, 14-25.
  Teaching Physics using modern technologies: computer-controlled experimentsZh.Ye. Akimkhanova ,  К.М. Turekhanova ,  K. Fedus, G. P. Karwasz Journal fo Educational Science , No. 62, p. 129 (2020)

HIGHLIGHTS

Zestaw doświadczeń do elektromagnetyzmu 

Toruński po-ręcznik do fizyki. Gimnazjum I klasa - Mechanika

Podstawa programowa do gimnazjum - instrukcje doświadczeń (ODN Toruń)

Badanie trzeciej zasady dynamiki Newtona -doświadczenia PASCO (Postępy Fizyki)


 

Polecamy stronę "Metodycy", tworzone z udziałem mgr T. Kocura i mgr G. Wojewody, doradców metodycznych z Torunia i Bydgoszczy. Chcielibyśmy, aby te strony były sposobem na przepływ informacji w Państwa środowisku. (GK)

http://forum.dydaktyka.fizyka.umk.pl/


System edukacji


Strony ZDF zawierają szereg tekstów, dotyczących tak ogólnych zagadnień dydaktyki, pedagogiki i systemu edukacji w Polsce, jak również szczegółowe tematyki metodyczne. 

1. W zakresie systemów edukacji zwracamy uwagę na specyfikę systemu polskiego, w którym szkoła ma deklarowaną szeroką autonomię, a w rzeczywistości jest oceniana w różnorodnych rankingach a kariera nauczyciela jest określona przez wymogi centralne. Dla porównania, we Włoszech tylko szkoły niepaństwowe mają swobodę wyboru programu, a we Francji nauczyciel jest funkcjonariuszem nie gminy ale państwa. W Anglii, poziom szkół znacznie zależy od ich rodzaju (wyznaniowe, publiczne, prywatne). Oceny porównawcze zawierają m.in. opracowania OECD [1], cytowane w naszych pracach.

[1] TALIS (2009), Creating Effective Teaching and Learning Environments, First Results from TALIS, Teaching and Learning International Survey, OECD 2009, http://www.oecd.org/dataoecd/17/51/43023606.pdf (retreived 05/03/2015)

2. W zakresie dydaktyki ogólnej zwracamy na konieczność (określoną, z resztą, wymogami UE) nauczania:

- konstruktywistycznego

- doświadczalnego

- multimedialnego

- demokratycznego.

3. W zakresie metodologii szczegółowych znajdziecie Państwo szereg tekstów, niektóre prostsze, jak np. o źródłach światłach, maszynie elektrostatycznej, inne nieco trudniejsze, jak np. o soczewkach nie-cienkich, a wreszcie małe monografie, jak np. o żyroskopach. Kolekcje witrualne doświadczeń dotyczą mechaniki, optyki, elektromagnetyzmu.

Polecamy w szczególności nasze wydawnictwa książkowe, prawie w całości udostępnione w internecie:

i) "Poręcznik do mechaniki" I klasa gimnazjum

ii) zadania z mechaniki, w przekroju od gimnazjum do uniwersytetu

iii) opisy doświadczeń z elektromagnetyzmu (i ew. zestawy doświadczalne do zakupu w cenie wytworzenia; kontakt:akarb[at]fizyka.umk.pl)

iv) "Poręcznik do fizyki współczesnej i astrofizyki" - I klasa szkoły ponad-gimnazjalnej

v) zeszyty interdyscyplinarne z "Przyrody" (prace w toku)

(GK, IX 2015)

Uniwersytet otwartyG. Karwasz, Głos Uczelni, 1/2014, 22 - 23

 

Edukacja, ale jaka?, G. Karwasz, Forum Akademiuckie, 1/2013, 44-47.     

Studia nauczycielskie jako dodatkowy etap, G. Karwasz, Forum Akademickie 7-8/2011, 56-57.                                               

Porównanie systemów szkolnych według raportów PISA, TALIS, OECD 
Środowiskowe Seminarium Dydaktyki Fizyki, marzec 2011

Porównanie systemów nauczania fizyki w Europie, i nie tylko
Wykład na sesji dydaktycznej XXXVII Zjazdu Fizyków Polskich, Warszawa, wrzesień 2005

Moje liceum
(GŁOS KOSZALIŃSKI/GŁOS SŁUPSKI 2001)

Zobacz też tu ...


Pedagogika


O umiejętnościach, wiedzy i kompetencjach w nauczaniu fizyki, G. Karwasz, Fizyka w Szkole, 1/2013, 27-34.

G. Karwasz
Między neo-realizmem a hyper-konstruktywizmem – strategie dydaktyczne dla XXI wieku 
Prob. Wsp. Edukacji, 14, 2011, 8-30.
 
(+ wersja z kolorowymi obrazkami i klikalnymi linkami)

Post konstruktywizm a korzenie kulturowe Europy
G. Karwasz, Acta Univ.Nicolai Copernici:Pedagogika, XXVII zeszyt 401, 2011, 75 - 82.


 

Konstruktywizm w praktyce szkolnej - Toruński poręcznik do fizykiMagdalena Sadowska, Katarzyna Wyborska, Problemy Dydaktyki Fizyki, Czeszów - Wrocław 2013, 225-236.


 

  Prądy wirowe, K. Służewski, A. Karbowski, G. Karwasz, Doświadczenia - filmy.         
  Multimedia in Physics: Applets, G. Karwasz, Prezentacja.         
Metody nauczania, W. Peeters (Uniwersytet Antwerpii), Prezentacja - Projekt SUPERCOMET 2.                                                      

  Wektory dla każdego

Cykle, rytmy, czas, Przyroda - IV etap edukacyjny, Beata Goleń.

Siła odśrodkowa

Piękno i uroda, Przyroda - IV etap edukacyjny, Natalia Charczun.

 

120 prostych doświadczeń (Prof. M. Michelini, Univerista' di Udine)

 Teaching science in early childhood - inquiry-based, interactive path on energy, G. Karwasz, Physics Alive - GIREP-EPEC 2011 International Conference, August 1-5, 2011, 68-73.

 

 Konstruktywizm w fizyce, i poza nią, i poza-konstruktywizm
Targi Edukacyjne, Poznań, 04.02.2012

(hasło: as)
 Seminarium dla nauczycieli, Politechnika Poznańska, 23.11.2011
 Porównanie systemów szkolnych według raportów PISA, TALIS, OECD (Prof. Grzegorz Karwasz)

Zagadnienia ogólne

Feeding and fishing, czyli o popularyzacji i o rekrutacji (I) G. Karwasz, Głos Uczelni, 6 (292), 2010, 12-13.

Feeding and fishing, czyli o popularyzacji i o rekrutacji (II)
G. Karwasz, Głos Uczelni, 6/7 (293/294), 2010, 18-19.

Nauczanie fizyki na odległość - próby i sukcesy
A. Kamińska, G. Karwasz, Kształcenie na odległość w praktyce edukacyjnej, Wyd. Adam Maszałek, 2009.

Jak współcześnie stosować zasadę poglądowości - dwugłos interdyscyplinarny
J. Kruk, G. Karwasz, Współczesne odniesienia edukacyjne do pedagogiki Kazimierza Sośnickiego, A.Maszałek, 2009.

Reprezentacja, przyczynowość i badania eksperymentalne jako znaczące punkty "mapy poznawczej" dydaktyki ogólnej
J. Kruk, G. Karwasz, Forum oświatowe, 2(33), 2005.


Multimedia 

W kierunku powszechności dydaktycznej multimediów
G. Karwasz, W kręgu edukacji informatycznej i medialnej, Adam Marszałek, 2010, 165-178.

Czy media w dydaktyce są potrzebne?
G. Karwasz, Media w edukacji, kulturze i zmianie społecznej - odniesienia kognitywne, Adam Marszałek, 2010

Wykorzystanie sieciowych zasobów multimedialnych w nauczaniu fizyki
A. Karbowski, G. Osiński, K. Służewski, Współczesna Technologia informacyjna i edukacja medialna, Adam Marszałek, 2005


Materiały z elektromagnetyzmu

MPT14 -Discovering electromagnetic induction: interactive multimedia path (+prezentacja)
Podręcznik multimedialny dla liceum (wersja 2.01)
Indukcja elektromagnetyczna, elektrostatyka - materiały interaktywne (K. Jackowski) Praca inż. K. Jackowskiego (.pdf)
Magnetyzm, indukcja elektromagnetyczna, elektrostatyka - materiały intertaktywne (M. Drazek) Praca inż. M Drążka (.pdf)  
 

Elektromagnetyzm - Doświadczenia

Ścieżka edukacyjna zestawu doświadczalnego do magnetyzmu i elektromagnetyzmu - 40 prostych doświadczeń
Opisy doswiadczeń
Scenariusze lekcji
Mikser z magnesem (na deser)
Spadający magnes w rurce miedzianej
Miedziany krążek w niejednorodnym polu magnetycznym
Doświadczenia z elektromagnetyzmu – test niejednoznacznego wyboru

Does the electric current produce a magnetic field?


Fizyka z komputerem

Instrukcje PASCO
Komputer w szkolnym laboratorium fizycznym
Pomiary wspomagane komputerowo
Rozszerzenie zmysłów poprzez komputer – pomiary termiczne, optyczne i elektryczne
Środowisko LabView – własności i przykłady zastosowań
Multimedia w nauczaniu fizyki – warsztaty toruńskie
Badanie trzeciej zasady dynamiki Newtona z wykorzystaniem zestawu komputerowego – scenariusz lekcji
Motivating teachers and pupils to engage with modelling

Inne materiały

Masa a ciężar  (mgr S. Adamczyk, konspekt lekcji)
Doświadczenia z magnetyzmu – projekt „Teaching Physics in Secondary School”

Nauczanie fizyki w szkole średniej – Projekt TiPSS
Ekspertyza metodologiczna i techniczna doświadczeń szkolnych w nowej podstawie programowej MEN

Ekspertyza - podręczniki
Materiały przygotowane przez współpracujących nauczycieli

 

Chcesz znaleźć więcej materiałów na stronach "Fizyka dla każdego" - skorzystaj z wyszukiwarki