Dydaktyka fizyki

Jak należy nauczać fizyki?

Oczywiście dokładnie, to znaczy, po pierwsze, z zachowaniem wszystkich rygorów koncepcyjnych, matematycznych i interpretacyjnych jakich fizyka, jako chyba jedyna nauka, tak ściśle wymaga. Ten warunek nazwalibyśmy wymogiem metodologicznym.

Po drugie dobrze, to znaczy tak, aby studenci na egzaminie spełnili wymagania, jakie wykładowca sam przed sobą też postawił. Ten wymóg wynika ze współczesnych uwarunkowań nowoczesnego społeczeństwa demokratycznego.

I wreszcie, po trzecie, przy tym wszystkim studenci powinni się jeszcze fizyką zainteresować, ba, nawet pasjonować. Ten wymóg ma absolwentowi zapewnić sukces zawodowy.

Fragment wstępu, G. Karwasz 

 Dydaktyka fizyki z elementami dydaktyki ogólnej i dydaktyki astronomii, G. Karwasz, A. Karbowski, K. Rochowicz, UMK, 2014 (format B5)
 


 

Proste jest dydaktyczne! Parafrazujemy tu tytuł książki Ernesta Schumachera, która w latach 80. zeszłego stulecia wywołała rewolucję kulturową. (C) GK
G. Karwasz, J. Kruk, Idee i realizacje dydaktyki interaktywnej, Wyd. Naukowe UMK, 2012
Rozdział 4.4 

 G. Karwasz, T. Wróblewski
Co to jest fizyka? - esej dydaktyczny
Fizyka w Szkole, 2/2019, 21-25.