Prof. Karwasz wykłada w Korei

Na otwarcie konferencji ICAMDATA 2016 w Gunsan w Korei prof. Karwasz wygłosił wykład publiczny dla młodzieży licealnej. Mówił o Koperniku, Galileuszu i jak z pytań o spadanie ciał wynikają wielkie konsekwencje dla czaso-przestrzeni i kosmologii. Wykład był, jak zwykle, pełen doświadczeń. Teksty dwóch części wykładu poniżej, foto po powrocie profesora z Korei. 
New clips done according question of 
고다현 (Ko Da Hyeon)

At the opening of the conference ICAMDATA 2016 Gunsan Korea prof. Karwasz delivered a public lecture to secondary school students. He spoke on Copernicus, Galileo, and how from questions about the falling bodies derive great consequences for the space-time and cosmology. The lecture was, as usual, full of experiments. The texts of two lectures below, here some photos.

 

      Prof. Karwasz and 고다현


 Prezentacje

Część 1 (part 1, 1 부)

Część 2 (part 2, 2 부)

 

Wybrane filmy (selected films, 선택한 영화):

JW Player goes here
Galileo's experiment (fall in vacuum tube)

 

 

 

JW Player goes here
Apollo 15 experiment on Earth (in Torun)

 

 

 


"This is the famous experiment of Galieo. [...] In my right hand I have a hammer, in my left hand I have a feather."
See film (source - NASA)

 

 

 


Galieo's experiment in the biggest vaccum chamber (USA)
See film (source - BBC)
 
 
JW Player goes here
"Absence of gravity" in Gagarin's spacecraft
(Source)
 
 

 

 

JW Player goes here

Free fell (= "absence of gravity") in Torun

 

 

JW Player goes here

Bear in weightlessness circling the earth

 

JW Player goes here

Will water spill-out from the cup?

 

 

JW Player goes here

Will water spill-out from the cup?

 

 

JW Player goes here
Pendulum in a free fall

 

 

JW Player goes here
Pendulum in a free fall

 

 

JW Player goes here
Pendulum in a free fall

 
JW Player goes here
These two experiments were proposed by 고다현 (Ko Da Hyeon)

 

 

JW Player goes here
But this experiment is wrong: pendulum in a FREE fall should make a circle 

 

 

JW Player goes here
New film 1

 

 

 

JW Player goes here
New film 2

 

 

 

JW Player goes here
New film 3

 


 

JW Player goes here
Gyroscope

© ZDF IF UMK

   Fizyka na dotyk