Wybrane starsze publikacje (przed 2000)

 

 1. Total cross sections for electron scattering on chloromethanes: Formulation of the additivity rule,
  G. P. Karwasz, R. S. Brusa, A. Piazza, and A. Zecca, Phys. Rev. A  59, No 2, 1999, 1341-1347.
 2. Microstructural analysis of hard amorphous carbon films deposited with high-energy ion beams,
  R.S. Brusa, A. Somoza, H. Huck, N. Tiengo, G.P. Karwasz, A. Zecca, Applied Surface Science 150 1999 202–210.
 3. Additivity rule for electron-molecule cross section calculation: A geometrical approach
  A. Zecca, R. Melissa, R. S. Brusa, and G. P. Karwasz, Physics Letters A 257 1999 75–82.
 4. Total cross section measurements for electron scattering on silicon tetrafluoride
  G. P. Karwasz, R. S. Brusa, A. Piazza, A. Zecca, P. Możejko, G. Kasperski, Cz. Szmytkowski, Chemical Physics Letters 284 (1998) 128-134.
 5. Nitrogen effects on the microstructural evolution of carbon films under thermal annealing,
  N. Laidani, L. Guzman, A. Miotello, R.S. Brusa, G.P. Karwasz, A. Zecca, C. Bottani, J. Perrihe, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 122(1997) 553-558.
 6. A high performance electrostatic positron beam,
  R.S. Brusa, G.P. Karwasz, M. Bettonte, A. Zecca, Applied Surface Science 116 (1997) 59-62.
 7. Absolute total cross section measurements for electron scattering on benzene molecules,
  Paweł Możejko, Grzegorz Kasperski, Grzegorz P. Karwasz, Czedaw Szmytkowski, Roberto S. Brusa, Antonio Zecca, Chemical Physics Letters 257 (1996) 309-313.
 8. Total cross sections for electron scattering on NO2, OCS, SO2 at intermediate energies,
  Antonio Zecca, Josk C Nogueira, Grzegorz P Karwasz and Roberto S Brusa, J. Phys. B At. Mol. Opt. Phys. 28 (1995) 477-486.
 9. On possible absorption effects in elastic scattering of electrons on molecules,
  G. P. Karwasz, R. S. Brusa and A. Zecca,  J.Phys.B: At. Mol. Opt. Phys. 28 (1995) L443-L448.
 10. Intermediate-energy total cross sections for electron scattering on GeH4 
  G. P. Karwasz, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 28 (1995) 1301-1309
 11. Total cross-section measurements for e-—CO scattering: 80–4000 eV,
  G. Karwasz, R. S. Brusa, A. Gasparoli and A. Zecca, Chemical Physics Letters, Volume 211, Issue 6 , 27 August 1993, Pages 529-533.
 12. Total-cross-section measurements for electron scattering by NH3, SiH4, and H2S in the intermediate-energy range,
  A.Zecca, G.P.Karwasz, and R.S.Brusa, Phys.Rev. A, Vol. 45, No. 5, 1992, 2777-2783.
 13. SF6 absolute total electron scattering cross section in the 75–4000 eV energy range,
  A. Zecca, G. Karwasz and R. S. Brusa, Chemical Physics Letters, Volume 199, Issue 5 , 13 November 1992, Pages 423-425
 14. Absolute total-cross-section measurements for intermediate-energy electron scattering on CF4, CCiF3, CCl2F2, CCl3F, and CCl4,
  A.Zecca, G.P.Karwasz, and R.S.Brusa, Phys.Rev. A, Vol. 46, No. 7, 1992, 3877-3882.
 15. Absolute total cross sections for electron scattering on CH4 molecules in the 1-4000 eV energy range,
  A.Zecca, G.Karwasz, R.S.Brusa, Cz. Szmytkowski, J. Phys.B: At Mol.Opt.Phys 24, 1991, 2747-2754.
 16. Neutral gas flow velocity profiles in the jet plasmachemical reactor,
  L.Bardos, I.Stepanek, G.Karwasz, Vacuum, Volume 40, Issue 5 , 1990, Pages 449-452.
 17. Total absolute cross section measurements for electron scattering on NH3, OCS and N2O,
  Cz. Szmytkowski, K. Maciąg, G. Karwasz, D. Filipović, J. Phys.B: At Mol.Opt.Phys 22, 1989, 525-530.
 18. Rozpraszanie elektronów na drobinach OCS,
  G. Karwasz, Cz. Szmytkowski, Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, 388/1986, 73-78.
 19. Absolute total electron-scattering cross sections of N2O and OCS in the low-energy region,
  Cz.Szmytkowski, G.Karwasz, K.Maciag, Chemical Physics Letters, Volume 107, Issues 4-5 , 8 June 1984, Pages 481-484.

Inne

 1. J. Turlo, Z. Turlo,
  Microcomputer in Teaching about the Conservation of Ener, Proc. Int. GIREP '89 Conf., Hungary, p. 56, 1989.
 2. J. Turlo, J. Olszewski, Z. Turlo,
  Podnecovani poznavaci aktivity zaku pomoci fyzikalnych experimentu podporovanych pocitacem, Matematika a Fyzika ve Skole 20, 467, 1989/90 (in Czech).
 3. J. Turlo, P. Macikowski,
  Introducing Elements of Einstein's Spacetime Physics Using Computer Simulation, Proc. Int. GIREP '91 Conf., N. Copernicus University Press, Torun, p. 476, 1992.
 4. J. Turlo, Z. Turlo,
  Teaching about Reference Frames Using IBM Microcomputer Based Laboratory Tools, Proc. Int. GIREP '91 Conf., N. Copernicus University Press, Torun, p. 481, 1992.
 5. M. Berndt, M. Staszel, J. Turlo, ed.,
  Proceedings of the International Conference GIREP '91 "Teaching about Reference Frames: from Copernicus to Einstein", N. Copernicus University Press, Torun, 530 pages, 1992.
 6. J. Domanski, J. Turlo,
  Non-Computational Physical Problems, N. Copernicus University Press, Torun, ed. 1990, 1992, 281 pages (in Polish).
 7. J. Turlo,
  Teacheware, the use of Computers in Teachers Training, Proc. Int. Conf. on Physics Teachers Education, Dortmund, p. 227, 1992.
 8. J. Turlo, ed.,|
  Computer Aided Physics Experiments, Textbook for teachers and students, N. Copernicus University, Inst. of Physics, ed. 80 pages, 1993. 1994, 1995 (in Polish).
 9. K. Golebiowski,
  Computer Simulation of Elastic Collisions, Computer in School 7/8, p. 84, 1993 (in Polish).
 10. J. Turlo, M. Berndt, A. Borowski, R. Gajewski, K. Golebiowski, J. Rybicki, Z. Turlo,
  Application of Computer in Science Teaching, Proc. Polish Conf. on IT at School, 1993, 1994, 1995 (in Polish).
 11. M. Berndt, S. Rusak,
  Introducing of Chaos and Fractals Elements to Elementary Course of Physics, Education of Physics Dillema, W. Blasiak ed., Krakow, p. 52, 1994 (in Polish).
 12. J. Turlo,
  |Evaluation of Educational Software, Computer in School 3, Polish Min. of Educ. Ed, 3, p. 88, 1994.
 13. J. Turlo, H. Wichrowska,
  School Students' Environmental Awareness, A Planet in our Hands, G. Marx ed., Budapest, p. 330, 1995.
 14. J. Turlo,
  Brownian Motion Studies by Simulations Method, La Fisica nella Scuola, 2, 1995 (in Italian).
 15. J. Turlo, ed.,
  About Ozone Hole, Center for Teachers' Training, Warsaw, 79 pages, 1995 (in Polish).
 16. J. Turlo, R. Gajewski, Z. Turlo,
  Radioactivity Around Us - Simple School Measurements On Line with IBM PC, Proc. Int. Conf. on East-West Radioactive Pollution Measurements, B. Orton ed., Budapest, p. 324, 1995.
 17. J. Turlo, M. Berndt, ed.,
  PHARE-TESSA-TEMPUS-Workshop on Computer in Education and Environmental Studies, Summaries of Contributions, 62 (68) pages, N. Copernicus University, Inst. of Physics, Torun, 1995 (in English and Polish).
 18. J. Turlo, ed.,
  Environmental Studies, Top Kurier, pp. 215, Torun, 1995 (in Polish).
 19. J. Turlo, J Piętka,
  Teaching about Energy in Environment, Center for Teachers' Training, pp.79, Warsaw 1995 (in Polisch).
 20. M. Berndt-Schreiber, J.G. Nielsen, Analiza obrazów satelitarnych w nauczaniu fizyki, Informatyka w Szkole XII, 272- 276, Lublin 1996.
 21. J.Turło, Elementy fizyki zagrożeń środowiska w nauczaniu szkolnym, Mat. Sympozjum Ochrony Środowiska w Nauczaniu Szkolnym, UMK, 22-31, Toruń, 1995.
 22. S. Kwiatkowski, J. Turło,
  Postgraduate Environmental Studies "PRONAT" (Podyplomowe Studium Badania Środowiska "PRONAT"), Edukacja Dorosłych, 230, 1995.
 23. M. Berndt, B. Ciepłucha, A. Krajewski, P. Lisiecki,
  Fraktale w nauczaniu fizyki z wykorzystaniem multimedialnych metod komputerowych, Mat. Informatyka w Szkole XI, Kielce, 227-229, 1995.
 24. J. Turlo, A new radiotelescope in Toruń, Postępy Fizyki, 4(3), 281-284, 1995 (in Polish).
 25. J. Turło, ed.,
  Curriculum on "Environmental Protection" for Secondary Schools (Autorski program nauczania: Ochrona i Kształtowanie Środowiska), Wyd. CODN, z. 1-5 Ekologia, stron 181, 1996.
 26. E. Parszyk, M. Polaszewska, D. Boruta, M. Kilińska, R. Kowalewska, J. Turło,
  Badanie koncentracji radonu w pomieszczeniach i wodzie pitnej na terenach o wysokiej zachorowalności na choroby cywilizacyjne, Mat. V Krajowej Konferencji Zdrowych Miast, Toruń, 152-158, 1996.
 27. J.Turło, M. Wrzeszcz, Z. Turło, A. Karbowski,
  Investigation of UV Absorption in Different Materials (Absorpcja promieniowania ultrafioletowego (UV) w różnych materiałach), Sbornik z Konf. Veletrh Napadu Ucitelu Fyziky, Praha, 116-119, 1996.
 28. J. Turło, ed., Fizyka z komputerem, ed.., Top Kurier, Toruń, pp. 94, 1996.
 29. J. Turło, Interdyscyplinarna edukacja ekologiczna, Edukacja Dorosłych, 3 (14), 170, 1996.
 30. J. Turło, ed.,
  Zum Ozonloch, Kollektivarbeit, Instytut für Physik, Nikolaus-Kopernikus-Universität, Toruń, s.70, 1996.
 31. J.Turło, K. Gołębiowski, A. Karbowski, Z. Turło, Naczycielskie propozycje wykorzystania komputera w mechanice, Mat. Konf. Informatyka w Szkole, XII, Lublin, 282-285, 1996.
 32. J.Turło, A.Karbowski, K.Gołębiowski, J.Rybicki,
  RADONET - program badawczy dla szkół wykorzystujacy sieć Internet, Mat. konf. Informatyka w Szkole, XII, Lublin, 412-417, 1996.
 33. J. Turło, ed.,
  Environment Protection and Management, Center for Teachers' Training, pp. 181, Warsaw 1996 (in Polish).
 34. A.Karbowski, J.Turło, Z.Turło,
  Experimental Verification of the Motion Models by the Real Time Computer Based Experiments, Proc. GIREP '96 Conf., Ljubljana, 246-248, 1996.
 35. J.Turło, Z.Turło, A.Karbowski,
  Data Logging in the Environmental Investigations, Proc. GIREP, Proc. of GIREP '96 Conf., Ljubljana, 304-306, 1996.
 36. J. Turło, ed.,
  Computer in Education (Komputer w edukacji) Badania środowiska, Mat. Międzyn. Sem. Warsztatów TEMPUSS-TESSA , Wyd. Top Kurier, Toruń, stron 169, 1996.
 37. J.Turło, M.Berndt, A.Borowski, R.Gajewski, K.Gołębiowski, A.Karbowski, J.Rybicki, Z.Turło,
  Teachware Provided by the Computer Workshops in Toruń, GIREP'96, Ljubljana, 525-526, 1996.
 38. J. Turło,
  Preparation of Teachers for the Environmental Education (Przygotowanie do edukacji środowiskowej w programie kształcenia nauczycieli fizyki), Problemy Studiów Nauczycielskich, Kraków, 166-174, 1997.
 39. J. Turło, A. Karbowski, Z. Turło,
  Dopplerowski komputerowy miernik położenia-układ pomiarowy, oprogramowanie i przykłady zastosowań, Fizyka z komputerem, Top Kurier, Toruń, 9-20, 1996.
 40. J. Turło,
  Interdisciplinary Teachers Projects for Sciene Education, Proc. of IOSTE Symp., Science and Technology Education for Social and Economic Development, Lublin, 99-103, 1997.
 41. J. Turło, Z. Turło, A. Karbowski,
  Wykorzystanie autonomicznych rejestratorów danych w edukacji środowiskowej, Materiały Konf. Informatyka w Szkole, Lublin, 329-333, 1997.
 42. A. Krawiec, J. Turło,
  Badanie koncentracji radonu w wodach leczniczych uzdrowiska Ciechocinek metoda detektorów śladowych TASTRAK, Wsp. Problemy Hydrogeologii, 8, 459-463, 1997.
 43. J. Turło,
  Interdyscyplinarne, środowiskowe projekty badawcze uczniów, Mat. Symp. Ochrona Środowiska w Nauczaniu Szkolnym, Toruń, 33-38, 1997.
 44. J Turło, editor & co-author,
  Prawie wszystko o wodzie, Pr. zbior., Top Kurier, Toruń, stron 181, 1997.
 45. J. Turło, B. Madro, H. Osicka,
  Radon in Our Homes-is the Risk Acceptable?, Sc. Pap of Opole Univ., Physics 27, 251-261, 1997.
 46. J. Turło,
  Komputery w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych, Toruński przegląd oświatowy 45 minut, nr 4(10), 7-8, 1997.
 47. J. Turło, ed.,
  Przyroda, doświadczenia i komputer, skrypt PDF IF UMK, Toruń, 1998.
 48. J. Turło, K. Szumińska, A. Gosik, J. Rybicki, A. Karbowski,
  Interdyscyplinarny, ogólnopolski, edukacyjny projekt badawczy: Radon w naszych domach?, Foton, nr 55, 16-18, 1998.
 49. J. Turło, ed.,
  Supplementary Materials for Teaching, Based on ICASE/UNESCO Book (Materiały uzupełniające do nauczania ICASE/UNESCO promujące wiedzę w zakresie nauk przyrodniczych (wybrane przykłady)), PDF IF UMK, Toruń, 1998, 33s.
 50. J. Turło, ed.,
  Physics - UK GCSE Standards (Fizyka standardy angielskie), Przykład, skrypt PDF IF UMK, Toruń, 1998.
 51. A. Karbowski, J. Turło, Z. Turło,
  Computer Aided Hands-on Experiments with an Acoustic Field, Mat. Konf., ICPE-GIREP International Conference � Hands on Experiments in Physics Education, University of Duisburg, August 23-28, Duisburg, 243-245, 1999.
 52. Z. Turło, A. Karbowski, J. Turło,
  Wielokanałowy ultradźwiękowy miernik odległości sterowany mikrokontrolerem MICROCHIP PIC16C84, Materiały IV Konf. "Metrologia wspomagana komputerowo", Rynia k/Warszawy, 245-248, 1999.
 53. A. Karbowski, J. Turło,
  Badanie własności fal akustycznych wspomagane komputerowo, Informatyka w szkole, XV, IWS, Katowice, 292-297, 1999.
 54. Z. Turło, J. Turło,
  Model of Smart Refrigerator for Environmental Education, Mat. Konf., ICPE-GIREP International Conference - Hands on Experiments in Physics Education, University of Duisburg, August 23-28, Duisburg, 368-370, 1999.
 55. J. Turło,
  Edukacja ekologiczna w przedmiotach przyrodniczych na przykładzie fizyki, Mat. Konf., APIS, Wrocław, 28-43, 1999.
 56. J. Turło, ed.,
  Laboratorium fizyczne dla nauczycieli fizyki, Skrypt PDF, Toruń, s 64, 1999.
 57. J. Turło,
  The UK Association for Science Education (ASE) as the Partner of TEMPUS Project Aimed at  'the Modernisation of Science Teacher Education' in Poland, Science Education International, Vol. 10, No. 1, Hatfield, March, 19, 1999.
 58. J. Turło,
  Standards for the Qualified Science Teacher Status in Poland?, Mat. of Intern. Conf. "Education of science teachers", 16-18 October 1998, L-Print, Lublin, 170-176, 1999.
 59. J. Rybicki,
  Hands-on Experiments with Chaos Based on Electrochemical Sedimentation of Metals, Mat. Konf., ICPE-GIREP International Conference - Hands on Experiments in Physics Education, University of Duisburg, August 23-28, Duisburg, 316-318, 1999.