Fizyka dla doktorantów


Prof. dr hab. Grzegorz Karwasz

Dr Krzysztof Rochowicz

Dr Anna Kamińska

Dr Andrzej Karbowski

Mgr Marta Juszczyńska

Dr Magdalena Sadowska

Mgr Justyna Chojnacka
 

Tematyki naukowe realizowane w ZDF:

1. Rozpraszanie elektronów w gazach

C. Navarro, A. Sakaamini, J. Cross, L. R. Hargreaves, M. A. Khakoo, K. Fedus, C. Winstead, V. McKoy,
Low-energy elastic electron scattering from chloromethane, CH3Cl ,
J. Phys. B: At. Mol. Phys. , 48, 2015, 195202-1, 195202-8

2. Analiza przekrojów czynnych na oddziaływania elektronów w gazach

M.-Y. Song, J.-S. Yoon, H. Cho, Y. Itikawa, G. Karwasz, V. Kokoouline, Y. Nakamura, J. Tennyson,
Cross Sections for Electron Collisions with Methane,
J. Phys. Chem. Ref. Data, 44, 2015, 023101

3. Anihilacja pozytonów w fazie ciekłej i stałej

K. Fedus,
Positron annihilation in benzene and cyclohexane: a comparison between gas and liquid phase,
J. Phys. Conf. Ser., 618, 2015, 012029-1, 012029-5

4. Dydaktyka i pedagogika

G. Karwasz, K. Służewski, A. Kamińska
Constructivic paths in teaching physics: from interactive experiments to step-by-step textbooks
PEC, 64, 2015, 6-23. (czasopismo Problems of Education in the 21st Century)

5. Filozofia nauki

G. Karwasz,
Il costante progredire della frontiera tra teologia e scienza: “Fisica”
Scientia et Fides, 3(1)/2015, 61


Zadania rachunkowe na poziomie doktoranckim:

- wahadło matematyczne (rozwiązanie ogólne)

- żyroskopy i ruch obrotowy bryły sztywnej