2020

Publikacje Katedry Dydaktyki Fizyki 2020 r.

 

Artykuły naukowe:

1. A. Karbowski, G.P. Karwasz, M. Franz, J. Franz, Positron Scarttering and Annihilation in Organic Molecules  Acta Phys. Pol. B 51 (2020), 207-212, link.

 

2. Zh.Ye. Akimkhanova ,  К.М. Turekhanova ,  K. Fedus, G. P. Karwasz, Teaching Physics using modern technologies: computer-controlled experiments, Journal fo Educational Science (AL-FARABI KAZAKH NATIONAL UNIVERSITY), No. 62, p. 129 (2020), link

 

3. G. Karwasz, A. Karbowski, K. Wejer, O kuli plazmowej i wyładowaniach w gazach, Fizyka w Szkole 369 (2020), 12-16

 

strona w budowie