2018

Publikacje Zakładu Dydaktyki Fizyki 2018 r. 

 

Artykuły naukowe:

1. Gordon W.F. Drake, Jung-Sik Yoon , Daiji Kato , and Grzegorz Karwasz, Atomic and Molecular Data and their Applications, Eur. Phys. J. D (2018) 72: 49 (3pp) DOI:10.1140/epjd/e2018-90007-1 

 

2. G. Karwasz , Aristotle's Three souls in Modern Science: Re-reading "De Anima",

Las tres almas de Aristóteles en la ciencia moderna: releyendo el De Anima, CAURIENSIA. Revista anual de Ciencias Aclesiatsticas.13 (2018) 429-458

 

Inne publikacje

 

1. G. Karwasz, Oganesson 118: czy to koniec tablicy Mendelejewa?, Fizyka w Szkole Vol. 357 (LXIII) Nr, 4/2018, 4-7. 

 

2. G. Karwasz, Na Mikołaja, dla nauczycieli, Głos Uczelni (UMK), No. 1 (383), Styczeń 2018, str. 32.

 

Tłumaczenia:

1. P. Crispiani, Dydaktyka,.edukacja. styl. Dydaktyka kognitywistyczna jako stylCognitive Science - New Media - Education, Vol. 3 [2/107], May 11, 2018, str. 23-52, tłumaczenie z języka włoskiego G. Karwasz, ISSN 2543-506X

 

strona w budowie...