Toruński poręcznik do fizyki - Gimnazjum I klasa - Mechanika

Po-ręcznik  w formie drukowanej
Po-ręcznik w formie e-book

"Toruński poręcznik do fizyki. Gimnazjum I klasa. Mechanika "

G. Karwasz, M. Sadowska, K. Rochowicz

Podręcznik w formie drukowanej może zostać zamówiony (gratis) e-mailowo:

dr A. Karbowski (akarb[at]fizyka.umk.pl)

Pełna wersja elektroniczna poniżej

 

Okładka
Strona tytułowa
Spis treści
(Przykładowe zadania)

Rozdział I. WSTĘP

       Fizyka jako nauka
1.1. Zjawiska fizyczne
1.2. Fizyka i filozofia
1.3. Fizyka a inne nauki

       Materia w przyrodzie
1.4. Co to jest materia?
1.5. Trzy stany skupienia materii
1.6. Siły między cząsteczkami i atomami w różnych stanach skupienia
1.7. Atomy i cząsteczki
1.8. Elektrony i prąd elektryczny
1.9. Jony i elektroliza
1.10. Inne stany skupienia
1.11. Kondensat Bosego-Einsteina – piąty stan skupienia

 

Rozdział II. WIELKOŚCI FIZYCZNE
2.1. Czytanie wielkości fizycznych
2.2. Wielkości przybliżone
2.3. Obliczenia przybliżone
2.4. Jednostki pomiaru wielkości fizycznych
2.5. Przedrostki jednostek pomiaru
2.6. Przykład pomiaru – gęstość 

 

Rozdział III. KINEMATYKA
3.1. Ruch i jego opis
3.2. Ruch jednostajny prostoliniowy
3.3. Prędkość średnia i prędkość chwilowa
3.4. Droga w ruchu jednostajnym
3.5. Ruch jednostajnie przyspieszony
3.6. Prędkość w ruchu jednostajnie przyspieszonym
3.7. Droga w ruchu jednostajnie przyspieszonym
3.8. Podsumowanie
Dodatek 3.9. Ruch jednostajny po okręgu
Dodatek 3.10. Więcej o wykresach zależności czasowej w ruchu

 

Rozdział IV. DYNAMIKA
4.1. Pojęcie i własności sił
4.2. Siła jako wektor
4.3. I Prawo dynamiki Newtona
4.4. II Prawo dynamiki Newtona
4.5. III Prawo dynamiki Newtona
4.6. Jeszcze raz o wektorach
4.7. Przykłady oddziaływań w przyrodzie

 

Rozdział V. PRAWA ZACHOWANIA W MECHANICE
5.1. Pojęcie pędu
5.2. Zasada zachowania pędu
5.3. Pojęcie energii
5.4. Praca
5.5. Energia mechaniczna i jej rodzaje
5.6. Zasada zachowania energii mechanicznej
5.7. Tarcie i inne opory ruchu

Uwagi dla nauczyciela


Ocena efektywności dydaktycznej (M. Sadowska, K. Wyborska)