Wykłady chronologicznie

 

2009

  1. "Experimental variation on Lenz's law" - MPTL Congress, Udine, 09.09.2009.

2014

  1.   "Internetowa tożsamość - czyli o kreowaniu własnego ID"    - D. Siemieniecka, G. Karwasz, "Oblicza Internetu", I Międzynarodowy Kongres Badaczy Internetu, PWSZ Elbląg, 20-21.11.2014 (artykuł) 
  2. "Internetowy świat wideo w nauczaniu fizyki" K. Służewski, G. Karwasz, "Oblicza internetu" I Międzynarodowy Kongres Badaczy Internetu, PWSZ Elbląg, 20-21.11.2014 (artykuł) 
  3. "Perche' oggetti cadono?" (Dlaczego ciała spadają) - G. Karwasz, wykład dla szkoły podstawowej Civitavecchia, 12.11.2014
  4. "Perche' oggetti cadono? Didattica cognitiva come ricetta in fisica" (Dlaczego ciałą spadają? Dydaktyka kognitywistyczna jako recepta w fizyce), G. Karwasz, Uniwersytet w Maceracie, 15.11.2014 

2015

  1. "Nauczanie Przyrody i Fizyki Współczesnej –Ścieżki interdycyplinarne"- wykład dla nauczycieli, LO Pasłęk, 11.03.2015
  2. "Kompetencje społeczne i pedagogiczne w nauczaniu fizyki" Seminarium Międzynarodowe, Wydział Nauk Pedagogicznych, UMK, 18.05.2015
  3. "Aspetti pedagogici e competenze sociali nell’insegnare fisica" (Aspekty pedagogiczne i kompetencje społeczne w nauczaniu fizyki) - Wydział Filozofii, Pedagogiki i Nauk Społecznych, Uniwersytet w Padwie, 20.11.2015.

2016

2017

  1. "La tête bien faite*: Teaching Science in XXI Century" (wykład po polsku) - Wydział Pedagogiki UMK, 03.06. 2017

2018

  1. "Pedagogical aspects when teaching Physics" (Aspekty pedagogiczne w nauczaniu fizyki) -  G. Karwasz, A. Karbowski, Seminarium Międzynarodowe, Wydział Nauk Pedagogicznych, UMK, 28.05.2018.