Materiały do wykładu i ćwiczeń

Wykład:

1. Wstęp, zjawiska fizyczne, jednostki, pomiary fizyczne. 

​2. Prędkość średnia, prędkość chwilowa, ruch jednostajny prostoliniowy

3. Przyspieszenie średnie, przyspieszenie chwilowe, ruch prostoliniowy ze stałym przyspieszeniem

​4. Ruch na płaszczyźnie, składanie ruchów

5. Ruch po okręgu

6. Zasady dynamiki Newtona

7. Ciężar, siła sprężystości

8. Siły tarcia, siły oporów gazów i cieczy

9. Praca, zasada zachowania energii mechanicznej

10. Moc, różne formy energii

11. Prawo powszechnego ciążenia

 12. Ruch harmoniczny

​13. Zasada zachowania pędu, zderzenia, część 1

14. Zderzenia nieelastyczne i superelastyczne, środek masy, popęd siły, część 2

15. Bryła sztywna, część 1

16. Bryła sztywna, część 2

17. Równowaga bryły sztywnej, elastyczność (prawo Hooke'a, moduł Younga)

18. Hydrostatyka i hydrodynamika

19. Zadania

 

Ćwiczenia:

1. Ruch prostoliniowy, prędkość średnia i chwilowa

2. Przyspieszenie, ruch prostoliniowy ze stałym przyspieszeniem

3. Ruch na płaszczyźnie, rzuty ukośne

4. Ruch po okręgu

5. Zasady dynamiki Newtona

6. Siła dośrodkowa, siła sprężystości

7. Siły tarcia, siły oporu gazów i cieczy

8. Zasada zachowania energii mechanicznej

9. Prawo powszechnego ciążenia

10. Zasada zachowania pędu

11. Ruch harmoniczny prosty

12. Bryła sztywna, cz.1