Materiały do wykładu i ćwiczeń

Wykład:

Semestr zimowy

0. Co to jest fizyka? [GK]

1. Wstęp, zjawiska fizyczne, jednostki, pomiary fizyczne. 

​2. Ruch prostoliniowy

3. Wektory

​4. Ruch na płaszczyźnie 

5. Ruch po okręgu

"Mrówka na karuzeli" - esej dydaktyczny  [GK]

6. Zasady dynamiki Newtona

7. Ciężar, siła sprężystości

8. Siły tarcia, siły oporów gazów i cieczy

9. Praca, zasada zachowania energii mechanicznej

10. Moc, różne formy energii

11. Prawo powszechnego ciążenia

 12. Ruch harmoniczny

​13. Zasada zachowania pędu, zderzenia, część 1

14. Zderzenia nieelastyczne i superelastyczne, środek masy, popęd siły, część 2

15. Bryła sztywna, część 1

16. Bryła sztywna, część 2

17. Równowaga bryły sztywnej, elastyczność (prawo Hooke'a, moduł Younga)

18. Hydrostatyka i hydrodynamika

19. Zadania

Semestr letni

1. Fale i dźwięk

2. Temperatura, rozszerzalność cieplna

3. Równanie gazu doskonałego, przemiany fazowe

4. Ciepło, ciepło właściwe, ciepło przemian fazowych, I i II zasada termodynamiki, silniki cieplne

5. Ładunki elektryczne, prawo Coulomba

6. Natężenie pola elektrycznego, dipol elektryczny

7. Prawo Gaussa i jego zastosowanie

8. Elektrostatyczna energia potencjalna, potencjał elektryczny

9. Elektrostatyczne właściwości przewodników, kondensatory

​10. Prąd elektryczny, prawo Ohma

11. Źródła siły elektromotorycznej, prawa Kirchhoffa, moc w obwodach elektrycznych

12. Pole magnetyczne, siła magnetyczna działająca na przewodnik z prądem

13. Silniki prądu stałego, punktowy ładunek elektryczny w polu magnetycznym, prawo Biota-Savarta, prawo Ampera

14. Magnetyzm materii (ferromagnetyki, paramagetyki, diamagnetyki), indukcja elektromagnetyczna, prawo Faraday'a

15. Prądy wirowe, indukcyjność, obwody RL

16. Obwody RLC, równania Maxwella

17. Fale elektromagnetyczne, elementy optyki falowej i geometrycznej

18. Zagadnienia na egzamin

Ćwiczenia:

Semestr zimowy

1. Ruch prostoliniowy, prędkość średnia i chwilowa

2. Przyspieszenie, ruch prostoliniowy ze stałym przyspieszeniem

3. Ruch na płaszczyźnie

4. Ruch po okręgu, cz.1

5. Ruch po okręgu, cz.2

6. Zasady dynamiki Newtona

7. Siła dośrodkowa, siła sprężystości

8. Siły tarcia, siły oporu gazów i cieczy

9. Zasada zachowania energii mechanicznej

10. Prawo powszechnego ciążenia

11. Zasada zachowania pędu

12. Ruch harmoniczny prosty

13. Bryła sztywna, cz.1 

14. Bryła sztywna, cz.2

15. Hydrostatyka, hydrodynamika

Semestr letni

1. Fale i dźwięk

2. Termodynamika

3. Prawo Coulomba, natężenie pola elektrycznego

4. Elektrostatyczna energia potencjalna, potencjał elektryczny

5. Kondensatory

6. Prąd elektryczny, analiza obwodów prądu stałego w oparciu o prawa Kirchhoffa

7. Moc w obwodach elektrycznych

8. Źródła pola magnetycznego

9. Siła Lorentza, ładunek punktowy w polu magnetycznym, przewodniki liniowe z prądem w polu magnetycznym

10. Indukcja elektromagnetyczna, prawo Faraday'a

11. Energia zawarta w polu magnetycznym, układy LC