Materiały do wykładu i ćwiczeń

Wykład:       

Semestr zimowy

0. Co to jest fizyka? [GK]

1. Wstęp, zjawiska fizyczne, jednostki, pomiary fizyczne. 

​2. Ruch prostoliniowy

3. Wektory

​4. Ruch na płaszczyźnie 

5. Ruch po okręgu

"Mrówka na karuzeli" - esej dydaktyczny  [GK]

6. Zasady dynamiki Newtona

7. Ciężar, siła sprężystości

8. Siły tarcia

9. Siły oporów gazów i cieczy

10. Praca i energia kinetyczna

11. Energia potencjalna, zasada zachowania energii mechanicznej, moc

12. Prawo powszechnego ciążenia

 13. Ruch harmoniczny, rezonans

​14. Pęd, zasada zachowania pędu

15. Środek masy, moment bezwładności, ruch obrotowy bryły sztywnej

16. Moment siły, II zasada dynamiki Newtona w ruchu obrotowym bryły sztywnej

17. Moment pędu, zasada zachowania momentu pędu

18. Równowaga bryły sztywnej

19 i 20. Podstawy mechaniki płynów (cieczy i gazów): prawo Pascala, prawo Archimedesa, prawo ciągłości, prawo Bernoulliego

 

Semestr letni

1/2.  Ruch falowy, fale sinusoidalne, interferencja, fale stojące, analiza Fouriera, natężenie fali, efekt Dopplera

3. Temperatura, rozszerzalność cieplna, równanie gazu doskonałego

4. Przemiany fazowe, ciepło właściwe, ciepło przemian fazowych

5.  I i II zasada termodynamiki, silniki cieplne

6. Ładunki elektryczne, prawo Coulomba, natężenie pola elektrycznego

7. Prawo Gaussa i jego zastosowanie

8. Elektrostatyczna energia potencjalna

9. Potencjał elektryczny

10. Elektrostatyczne właściwości przewodników, kondensatory

​11. Prąd elektryczny, prawo Ohma

12. Źródła siły elektromotorycznej, prawa Kirchhoffa, moc w obwodach elektrycznych

13. Pole magnetyczne, siła magnetyczna działająca na przewodnik z prądem

14. Silniki prądu stałego, punktowy ładunek elektryczny w polu magnetycznym, prawo Biota-Savarta, prawo Ampera

15. Magnetyzm materii (ferromagnetyki, paramagetyki, diamagnetyki), indukcja elektromagnetyczna, prawo Faraday'a

16. Prądy wirowe, indukcyjność, obwody RL

17. Obwody RLC, równania Maxwella

18. Fale elektromagnetyczne, elementy optyki falowej i geometrycznej

19. Zagadnienia na egzamin

 

Ćwiczenia:

Semestr zimowy

1. Ruch prostoliniowy, prędkość średnia i chwilowa

2. Przyspieszenie, ruch prostoliniowy ze stałym przyspieszeniem

3. Ruch na płaszczyźnie

4. Ruch po okręgu, cz.1

5. Ruch po okręgu, cz.2

6. Zasady dynamiki Newtona

7. Siła dośrodkowa, siła sprężystości

8. Praca i energia kinetyczna

9. Zasada zachowania energii mechanicznej

10. Prawo powszechnego ciążenia

11. Zasada zachowania pędu

12. Bryła sztywna

 

Semestr letni

1. Ruch falowy - matematyczny opis fal sinusoidalnych

2. Ruch falowy - fale stojące, efekt Dopplera dla fal dźwiękowych

3. Termodynamika: równanie stanu gazu doskonałego

4. Termodynamika: ciepło właściwe, ciepło przemian fazowych

5. Termodynamika: I zasada termodynamiki

6.  Ładunki elektryczne,  prawo Coulomba

7. Natężenie pola elektrycznego

8. Elektrostatyczna energia potencjalna

9. Potencjał elektryczny

10. Kondensatory

11. Prąd elektryczny, analiza obwodów prądu stałego w oparciu o prawa Kirchhoffa

12. Moc w obwodach elektrycznych

13. Źródła pola magnetycznego

14. Siła Lorentza, ładunek punktowy w polu magnetycznym, przewodniki liniowe z prądem w polu magnetycznym

15. Indukcja elektromagnetyczna, prawo Faraday'a

16. Energia zawarta w polu magnetycznym, układy LC