Materiały do wykładu i ćwiczeń

Wykład:

Semestr zimowy

0. Co to jest fizyka? [GK]

1. Wstęp, zjawiska fizyczne, jednostki, pomiary fizyczne. 

​2. Prędkość średnia, prędkość chwilowa, ruch jednostajny prostoliniowy

3. Przyspieszenie średnie, przyspieszenie chwilowe, ruch prostoliniowy ze stałym przyspieszeniem

​4. Ruch na płaszczyźnie, składanie ruchów [GK]

5. Ruch po okręgu

"Mrówka na karuzeli" - esej dydaktyczny  [GK]

6. Zasady dynamiki Newtona

7. Ciężar, siła sprężystości

8. Siły tarcia, siły oporów gazów i cieczy

9. Praca, zasada zachowania energii mechanicznej

10. Moc, różne formy energii

11. Prawo powszechnego ciążenia

 12. Ruch harmoniczny

​13. Zasada zachowania pędu, zderzenia, część 1

14. Zderzenia nieelastyczne i superelastyczne, środek masy, popęd siły, część 2

15. Bryła sztywna, część 1

16. Bryła sztywna, część 2

17. Równowaga bryły sztywnej, elastyczność (prawo Hooke'a, moduł Younga)

18. Hydrostatyka i hydrodynamika

19. Zadania

Semestr letni

1. Fale i dźwięk

2. Temperatura, rozszerzalność cieplna

3. Równanie gazu doskonałego, przemiany fazowe

4. Ciepło, ciepło właściwe, ciepło przemian fazowych, I i II zasada termodynamiki, silniki cieplne

Ćwiczenia:

Semestr zimowy

1. Ruch prostoliniowy, prędkość średnia i chwilowa

2. Przyspieszenie, ruch prostoliniowy ze stałym przyspieszeniem

3. Ruch na płaszczyźnie, rzuty ukośne

4. Ruch po okręgu

5. Zasady dynamiki Newtona

6. Siła dośrodkowa, siła sprężystości

7. Siły tarcia, siły oporu gazów i cieczy

8. Zasada zachowania energii mechanicznej

9. Prawo powszechnego ciążenia

10. Zasada zachowania pędu

11. Ruch harmoniczny prosty

12. Bryła sztywna, cz.1 

13. Bryła sztywna, cz.2

14. Hydrostatyka, hydrodynamika

Semestr letni

1. Fale i dźwięk

2. Termodynamika