Fizyka dla profesorów

Forum Przedsiębiorczości Akademickiej 2012 
Wykład Inaguracyjny "Europejska Przestrzeń Badawcza" (prof. G. Karwasz)

 

Zobacz film z wykładu

Edukacja, ale jaka?, G. Karwasz, Forum Akademiuckie, 1/2013, 44-47.                                                      

Interdyscyplinarność fizyki  jest zadziwiająca. Wydaje się, że te same krótkozasięgowe siły (~1/r4) oddziaływania polaryzacyjnego są odpowiedzialne za rozpraszanie pozytonów na drobinach w fazie gazowej jak i transfer protonu w drobinach w rozpuszczalnikach organicznych.

Dla pozytonów [Idziaszek, Karwasz 2006] obserwujemy bardzo silny wzrost przekroju czynnego w granicy zerowej energii (do kikudziesięciu Å2 dla argonu czy azotu i kilkuset dla benzenu [Karwasz, Karbowski 2008]). Dla protonów (ten sam znak ładunku) wzrost polaryzowalności rozpuszczalnika powyżej określonego limitu (ok. 10a03 ) powoduje w drobinach FBA nagły przeskok pasma absorpcji. Jak wskazują obliczenia, powodem takiej zmiany może być wewnątrzdrobinowy transfer protonu

Jeśli wynik zostanie potwierdzony dla innych drobin, byłby on niezwykle ciekawy: zazwyczaj zmiany pasm absorpcji w różnych rozpuszczalnikach przypisuje się zmianie mometu dipolowego rozpuszczalnika. Artykuł [Gagoś i in. 2011] jest dedykowany pamięci prof. A. Jabłońskiego.


J. D. Fidelus, A. Karbowski, J. Grabis, A. Jusza, R. Piramidowicz, R. S. Brusa and
G. P. Karwasz, Positron-annihilation, structural and optical studies on properties of nanostructured ZrO2, ZnO, Bi2O3 and ZnO-Bi2O3, Acta Physica Polonica A, 120, 2012, 66-68.


 

  One century of experiments on electron - atom and molecule scattering. A critical review of integral cross sections. I. Atoms and diatomic molecules A.Zecca, G.P.Karwasz, R.S.Brusa, La Rivista del Nuovo Cimento 19 No.3 (1996) 1-146.

One century of experiments on electron - atom and molecule scattering. A critical review of integral cross sections. II. Polyatomic molecules G.P.Karwasz, A.Zecca, R.S.Brusa, La Rivista del Nuovo Cimento 24 No.1 (2001) 1- 118.

One century of experiments on electron - atom and molecule scattering. A critical review of integral cross sections. III. Hydrocarbons and halides G.P.Karwasz, A.Zecca, R.S.Brusa, La Rivista del Nuovo Cimento 24 No.4 (2001) 1-101.

Application of positron annihilation techniques for semiconductor studies G.P. Karwasz, A. Zecca, R.S. Brusa, D.Pliszka, J. Alloys and Compounds, 382 (2004) 244.


Positrons - an alternative probe to electron scattering, G.P. Karwasz, Eur. Phys. J. D 35 (2005) 267