Publikacje 2017


 

 1. G. Karwasz,
  Aspetti pedagogici e competenze sociali nell’insegnare fisica,
  Nuova Secondaria Ricerca, 6/17, 2017, 50-57.
 2. G. Karwasz,
  O (nie)ważkim problemie inaczej,
  Fizyka w Szkole, 1/2017, 28-31.
   (full) (Wersja multimedialna)
 3. G. Karwasz, 
  Słońce w (magnetycznym) koszyku, 
  Głos Uczelni, 3/2017, 24-27.
 4. K. Fedus, G. Karwasz,
  Electron scattering on molecules: search for semi-empirical indications, 
  Eur. Phys. J. D *71* (2017); 138-1 - 138-10.
 5. M. Song, J. Yoon, H. Cho, G. Karwasz, V. Kokoouline, Y. Nakamura, J. Tennyson, 
  Cross Sections for Electron Collisions with Acetylene, 
  J. Phys. Chem. Ref. Data *46* (2017); 013106 - 013107. 
 6. D. Gupta, H. Choi , M. Song, G. Karwasz, J. Yoon, 
  Electron impact ionization cross section studies of C2F x (x = 1 − 6) and C3F x (x = 1 − 8) fluorocarbon species,
  Eur. Phys. J. D*71* (2017); 81-1 - 81-10.
 7. A. Matwijczuk, D. Karcz, R. Walkowiak, J. Furso, B. Gładyszewska, S. Wybraniec, A. Niewiadomy, G. Karwasz, M. Gagoś, 
  Effect of Solvent Polarizability on the Keto/Enol Equilibrium of Selected Bioactive Molecules from the 1,3,4-Thiadiazole Group with a 2,4-Hydroxyphenyl Function,
  J. Phys. Chem. A *121:7* (2017); 121:7-1402 - 121:7-1411.
 8. A. Karbowski, K. Fedus, G. Karwasz,
  Positronium Formation in Molecular Gases — from Experiment to Modeling,
  Acta Phys. Pol. B 48 (2017); 1593 - 1599.

 

© ZDF IF UMK

   Fizyka na dotyk