Zadania z fizyki (od klasy VII)

Zad. 1. Kinematyka (wg „Nowa Era”, zad. 2, str. 137)

Oblicz prędkość samochodu, który poruszając się ruchem jednostajnym, w ciągu 2 godzin przebył drogę 140 km.

 


Zad. 1.2. Kinematyka (wg. "Nowa Era", zad. 4, str. 137)

Jaką drogę przebył samochód w ciągu 15 minut, jeżeli porusza się ze stałą prędkością ${\rm 60}\frac{{\rm km}}{{\rm h}}$ ?

 


Zad. 1.3. (wg. "Nowa Era", zad. 5, str. 137)

Ciało poruszające się ruchem jednostajnym prostoliniowym przebyło w ciągu pierwszej minuty ruchu drogę równą 5 m. Oblicz:
a) jaką drogę pokona to ciało w ciągu trzech pierwszych minut ruchu,
b) jaką drogę pokona ciało w trzeciej minucie ruchu?

 


Zad. 4. (wg. "Nowa Era" , zad. 7, str. 137)

Kto porusza się szybciej rowerzysta jadący z prędkością ${\rm 15}\frac{{\rm km}}{{\rm h}}$ czy motocyklista jadący z prędkością ${\rm 5}\frac{{\rm m}}{{\rm s}}$?

 


Zad 2.1. (wg. "Nowa Era", zad. 4, str. 147)

Oblicz przyspieszenie geparda, który w ciągu 2 sekund zwiększa prędkość o ${\rm 70}\frac{{\rm km}}{{\rm h}}$.

 


Zad. 6. (wg. "Nowa Era", zad. 6, str. 147)

Ciało poruszające się ruchem jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym osiągnęło prędkość $ {\rm 20}\frac{{\rm m}}{{\rm s} } $ po 4 s trwania ruchu. Jaką drogę przebyło ciało w tym czasie?

 


Zad. 7. (8/147)

Oblicz drogę potrzebną do rozpędzenia lokomotywy od prędkości ${\rm 0}\frac{{\rm km}}{{\rm h}}$ do prędkości ${\rm 90}\frac{{\rm km}}{{\rm h}}$, jeżeli porusza się ona z przyspieszeniem ${\rm 3}\frac{{\rm m}}{{\rm s}^2}$