Granty UMK


Badania rozpraszania pozytonów w gazach
Celem projektu są badania procesów oddziaływań pozytono-atom i pozyton- drobina. W szczególności podjęte zostaną pomiary różniczkowych przekrojów czynnych na rozpraszanie pozytonów na atomach gazów szlachetnych w zakresie energii od kilku do kilkudziesięciu eV oraz pomiary koindydencji foton- rozproszony pozyton dla prostych atomów (He, Ne). Planowane są również badania rozpraszania pozytonów na drobinach o podstwowym znaczeniu w biochemii radiacyjnej.


Konstrukcja wiązki powolnych pozytonów
Celem projektu jest konstrukcja wiązki powolnych pozytonów, do badań rozpraszania na atomach i drobinach w fazie gazowej. W szczególności planuje się konstrukcję układu działa pozytonowego z moderatorem i optyką elektrostatyczną oraz układu z ogniskowaniem magnetycznym wprowadzającym pozytony do obszaru zderzeń.