Start


JAK ZOBACZYĆ ATOMY


Ruchy Browna
Młynek Crookesa
Doświadczenie Perrina
Mikroskop sił atomowych


ELEKTRONY - PIERWSZE SKŁADNIKI ATOMÓW


Wyładowania w próżni
Promieniowanie katodowe, kanalikowe, lampa Thompsona
Lampa Brauna
Kula plazmowa
Doświadczenie Milikana


FIZYKA W KWANTACH


Ciało doskonale czarne
Źródła światła
Efekt fotoelektryczny
Bateria słoneczna, fotoogniwo


ATOM WODORU
 
 
Kolorowe płonienie
Rurki Plückera
Widmo ciągłe, pasmowe, liniowe
Absorpcja


JĄDRO I JEGO SKŁADNIKI
 
 
Radioaktywność
Doświadczenie Rutheforda
Komora Wilsona
Kwarki


KOSMOLOGIA


Soczewski grawitacyjne
Badania mgławic spiralnych
Pracowite panie
Edwin Hubble
Belgijski ksiądz i astronom
Wszechświat wg Einsteina
Tajemniczy szum
Rozdzielczość aparatury
Historia Wszechświata
Ostatnie odkrycia: supernowe
Składniki Wszechświata


FIZYKA W ZASTOSOWANIACH


Laser i diagram JabłońskiegoFizyka współczesna, Fizyka dla każdego, WFAiISUMK
Fizyka współczesnaMateriał z pokazów przygotowanych przez

Zakład Dydaktyki Fizyki

i
Pracownię Pokazów Fizycznych,

które odbyły się w dniach 24 - 27
września 2012


Wykłady wygłosili: Grzegorz Karwasz, Janusz Szatkowski, Andrzej Karbowski, Krzysztof Rochowicz,

Pokazy zaprezentowali: Jolanta Domysławska Waldemar Krychowiak, Krzysztof Służewski

Koordynacja: G.Karwasz
Tekst: A. Karbowski, K. Rochowicz, G. Karwasz, K. Służewski
Zdjęcia: A. Kozłowska
Filmy, opracowanie całości: K. Służewski