Elektromagnetyzm

Celem wykładu jest uzupełnienie wiadomości dotyczących pola elektromagnetycznego zdobytych w czasie kursu z podstaw fizyki. W szczególności omówione zostaną podstawowe aspekty oddziaływania pól statycznych i dynamicznych z ośrodkami materialnymi w ujęciu elektrodynamiki klasycznej.

Syllabus


Literatura podstawowa:

1. D.J. Griffiths, Podstawy elektrodynamiki, PWN, Warszawa 2001Literatura uzupełniająca:

2. J. D. Jackson, Elektrodynamika klasyczna, PWN, Warszawa, 1982

3. E. M. Purcell, Elektryczność i magnetyzm, PWN, Warszawa 1975.

4. Feynmana wykłady z fizyki Tom 2 część 1 i 2

 

Materiały ZDF:

Pokazy ZDF z Elektromagnetyzmu

 

Zestaw do elektromagnetyzmu