Laboratorium metodyki eksperymentu fizycznego

Strona w przebudowie, prosimy o cierpliwość.

Zapraszamy na stronę: "Doświadczenia fizyczne"

Wykaz tematów ćwiczeniowych:

Mechanika

  1. Pomiary przyspieszenia ziemskiego.
  2. Badanie ruchu po okręgu.
  3. Siły i równowaga, maszyny proste, ruch w przyrodzie.

Fizyka molekularna

     4. Doświadczenia z zakresu fizyki cząsteczkowej cz. 1.
     5. Doświadczenia z zakresu fizyki cząsteczkowej cz. 2.
     6. 
Doświadczenie z wykorzystaniem stolika z poduszką powietrzną.
    
7. Doświadczenia z zakresu fizyki cząsteczkowej.

Energia cieplna, hydrostatyka

      8. Obserwacje i pomiary związane ze zjawiskiem rozszerzalności cieplnej ciał.
     9. 
Doświadczenia z termodynamiki.
   10. 
Pokazy zjawisk w wykorzystaniem pompy próżniowej.
   11
Doświadczenie z zakresu przemian fazowych i zjawisk termicznych.
   12. Podstawowe zjawiska występujące w wodzie i powietrzu.

Elektryczność i magnetyzm

   13. Doświadczenia z elektrostatyki cz. 1.
   14. Doświadczenie z elektrostatyki cz. 2.
   15. 
Sprawdzanie przepływu prądu stałego w obwodach elektrycznych.
   16. 
Doświadczenie z prądem zmiennym.
   17. 
Badanie praw elektrolizy, przewodnictwa elektrycznego roztworów i potencjałów biochemicznych.
   18. 
Pokaz zjawisk wywołanych siłami magnetycznymi.
   19. Doświadczenia z indukcji magnetycznej.
   20. 
Doświadczenie z oscyloskopem.
  
21. Podstawowe zjawiska elektryczne i magnetyczne.

Drgania i fale

   22. Drgania i fale.
   23. Doświadczenia z zestawem do mikrofal.
  
24. Dźwięk, muzyka, hałas.
   

Optyka

   25. Doświadczenia z optyki cz. 1.
   26. Doświadczenia z optyki cz. 2.
  
27. Podstawowe zjawiska optyczne.