Laboratorium metodyki eksperymentu fizycznego

 

Wykaz tematów ćwiczeniowych:

 

Mechanika

  1. Pomiary przyspieszenia ziemskiego
  2. Badanie ruchu po okręgu
  3. Wspomagane komputerowo doświadczenia z wykorzystywaniem toru z poduszką
  4. Badanie parametrów ruchu z wykorzystaniem dopplerowskiego komputerowego miernika położenia
  5. Komputerowo wspomagane doświadczenia z mechaniki
  6. Poznanie zasady i sposobów wykorzystywania systemu satelitarnego GPS
  7. Siły i równowaga, maszyny proste, ruch w przyrodzie
  8. Doświadczenia kinematyczne (COACH)

Fizyka molekularna

      9. Doświadczenia z zakresu fizyki cząsteczkowej cz.1
    10. Doświadczenia z zakresu fizyki cząsteczkowej cz. 2
    11. 
Doświadczenie z wykorzystaniem stolika z poduszką powietrzną
    12. 
Ruchy Browna: obserwacje, symulacje komputerowe i praca z Internetem
    13. 
Doświadczenia z zakresu fizyki cząsteczkowej

Energia cieplna, hydrostatyka

    14. Obserwacje i pomiary związane ze zjawiskiem rozszerzalności cieplnej ciał
    15. 
Doświadczenia z termodyanmiki
    16. 
Pokazy zjawisk w wykorzystaniem pompy próżniowej
    17. 
Pomiar wilgotności powietrza oraz badanie zjawisk cieplnych z wykorzystaniem rejestratora danych LOGIT
    18. 
Komputerowe badanie zjawisk odwracalnych na przykładzie efektu Peltiera oraz zdalne pomiary temperatury z wykorzystaniem             pirometru RAYTEK
    19. 
Doświadczenie z zakresu przemian fazowych i zjawisk termicznych
    20. Podstawowe zjawiska występujące w wodzie i powietrzu

Elektryczność i magnetyzm

    21. Doświadczenia z elektrostatyki cz. 1
    22. Doświadczenie z elektrostatyki cz. 2
    23. 
Sprawdzanie przepływu prądu stałego w obwodach elektrycznych
    24. 
Doświadczenie z prądem zmiennym
    25. 
Badanie praw elektrolizy, przewodnictwa elektrycznego roztworów i potencjałów biochemicznych
    26. 
Pokaz zjawisk wywołanych siłami magnetycznymi
    27. Doświadczenie indukcji magnetycznej
    28. 
Doświadczenie z oscyloskopem
    29. 
Badanie zjawiska rozładowania kondensatora z wykorzystaniem oprogramowania COACH
    30. 
Komputerowe badanie zjawiska rozładowania kondensatora oraz procesów elektrofizjologicznych podczas analizy EKG
    31. 
Podstawowe zjawiska elektryczne i magnetyczne

Drgania i fale

    32. Drgania i fale
    33. Rejestracja i analiza dźwięku
    34. 
Doświadczenia z zestawem do mikrofal
    35. 
Drgania i fale akustyczne, komputerowa analiza dźwięku
    36. 
Pomiar hałasu i infradżwięków w środowisku; Badanie słuchu
    37. Dźwięk, muzyka, hałas.
    38. 
Badanie zjawiska dudnienia (Coach)

Optyka

    39. Doświadczenia z optyki cz. 1
    40. Doświadczenia z optyki cz. 2
    41. 
Wykorzystanie komputerowych autonomicznych rejestratorów danych do badania promieniowania ultrafioletowego i                               podczerwonego
    42. 
Podstawowe zjawiska optyczne

Fizyka jądrowa

   43. Badanie promieniowania jonizującego (COACH)
   44. Doświadczenia z zakresu fizyki jądrowej wspomaganej komputerowo

Elementy fizyki współczesnej

   45. Chaos i fraktale

 

 

 

 

 

© ZDF IF UMK

   Fizyka na dotyk