Budowa i podstawowe właściwości materiałów

"Budowa i podstawowe właściwości materiałów" to wykład prowadzony dla nieistniejącego już kierunku Materiały Współczesnych Technologii. Celem tego wykładu było:

1. Poznanie podstawowych własności materiałów (chemicznych, fizycznych, technicznych)

2. Poznanie głównych klas materiałów (metale, ceramiki i szkła, polimery i kompozyty, materiały nanostrukturalne)

3. Poznanie zastosowań praktycznych materiałów

4. Poznanie metod diagnostycznych inżynierii materiałowej
 

Mimo iż kierunek oficjalnie został zamknięty, to materiały z wykładu są bardzo cennym źródłem wiedzy na temat właściwości materiałów, dlatego polecamy go jako uzupełnienie naszej wiedzy. 

 

Syllabus

 

Wykłady:

 1. Typy i właściwości materiałów, metodologie badań, przykłady zastosowań. 

     
  wersja PDF                  wersja PDF
   
 2. Atomowa struktura materii.


  wersja PDF
   
 3. Struktura elektronowa pierwiastków (model Bohra, orbitale elektronowe, zakaz Pauliego). Układ okresowy (okres, grupa). Elektroujemność, energia jonizacji, metale, niemetale.


  wersja PDF

   
 4. Typy wiązań międzyatomowych (kowalencyjne, metaliczne, jonowe, van der Waalsa).


  wersja PDF
   
 5. Struktura krystaliczna – krystalografia (siedem typów układów, płaszczyzny sieciowe, struktury największego upakowania).  Alotropia. Defekty sieci krystalicznej.

    
  wersja PDF
   
 6. Przykłady struktur krystalograficznych. Minerały. Skala twardości.

    
  wersja PDF                 wersja PDF
   
 7. Przemiany fazowe. Reguła faz Gibbsa. Eutektyka.

    
  wersja PDF                 wersja PDF
   
 8. Metale i ich stopy (I) – stale i żeliwa.


  wersja PDF
   
 9. Metale i ich stopy (II) – stopy Al, Cu, Ni, Ti.


  wersja PDF
   
 10. Materiały ceramiczne i szkła (porcelana, cement, szkła wysokoudarowe) Nadprzewodnictwo.


  wersja PDF
   
 11. Polimery i kompozyty (struktura chemiczna i zastosowania).


  wersja PDF  Niektóre z wykładów są przeznaczone na dwa spotkania. W trakcie przeprowadzane były także doświadczenia. Całość wynosiła 15 spotkań.

Dodatkowe materiały:

Artykuły: