Zadania z algebry (I rok)

Wyrażenia algebraiczne

Algebra

(C) dla treści zadań w zestawach i odpowiedzi prof. Leszek Meissner

Wyrażenia algebraiczne

II Własności funkcji

III Funkcje elementarne

IV Wektory i geometria

V Ciągi. Różniczkowanie i całkowanie

Całość: zadania i odpowiedzi 

(użytkownik "as", password "as")

VI Logika (Fragment książki G. Karwasza, Humanistyka i Przyroda)


Sprawdziany i zajęcia on-line:  

1a Wyrażenia algebraiczne  i iloczyn skalarny ( on-line 3/11/2017, GK)

1b Wyrażenia algebraiczne  i iloczyn skalarny ( on-line 3/11/2017, rozwiązania, GK)


Zadania różne

 


 

Strony ZDF dla studentów

Materiały dla studentów prof. G. Karwasza