Laboratorium Fizyki I

Na stronie niniejszej przedstawiamy wybrane materiały z nowego (r/a 2022/2023) Laboratorium Fizyki I, w edycji dla kierunku "Astronomia"

Strona w budowie

 

Ćwiczenie  I: Teoretyczne a rzeczywiste (w fizyce, ekonomii, socjologii, edukacji) rozkłady statystyczne

Kompetencje uzyskane: - nieparametrzyczne testy pomiarów (serii, rang)

Bibliografia: J. Greń, Statystyka matematyczna: modele i zadania, PWN 1974 

 

Ćwiczenie  II: Wprowadzenie do technik pomiarowych (rozmiarów i odległości, czasu, temperatury)

Kompetencje uzyskane: - antropomorficzne jednostki pomiaru (cal, span, krok), zastosowanie tych jednostek do popularyzacji astronomii

- jednostki pomiarowe innych krajów (np. objętości płynów), w tym jednostki historyczne ("metr" z Chełmna) 

Wybrane relacje studentów

 

Ćwiczenie  III Pomiary prostych wielkości fizycznych (wyznaczanie gęstości materiałów)

Kompetencje uzyskane: - znajomość gęstości podstawowych materiałów konstrukcyjnych (Fe, Al, granit, drewno)

- tolerancje i metody wytwarzania mechanicznego elementów metalowych

Kompetencje społeczne: - sprawozdanie i dyskusja publiczna wyników pomiarów

 

Ćwiczenie  IV Pomiary rozkładów statystycznych (oporniki, waga monet, nasiona fasoli)

Kompetencje uzyskane: - obsługa pakieru Libre Office (mediana, średnia, histogramy)

- praktyka błędu pomiarowego (odchylenia standardowego, błędu konwersji A/D, błędu operatora)

- rozkład bi-normalny (monety 10 gr)

- eliminacja danych ex-post spoza populacji

 

Ćwiczenie  V Ruch jednostajny i przyspieszony (system komputerowy Pasco)

 

Ćwiczenie  VI Zjawiska cieplne  (system komputerowy Pasco)

 

Ćwiczenie  VII Ładunki i pola elektryczne  (system komputerowy Pasco)

 

Ćwiczenie  VIII Pole magnetyczne (system komputerowy Pasco)