Pokazy z elektromagnetyzmu

Interaktywna tematyka z elektromagnetyzmu pojawiła sie po raz pierwszy na II Festiwalu Nauki w Warszawie i Festiwalu Nauki w Słupsku, we wrześniu 1998 roku. Były to eksponaty przygotowane (we współpracy z prof. Vittorio Zanettim) przez prof. G. Karwasza, pracującego wówczas (1995-2005) na Uniwersytecie w Trydencie, a opracowane i wystawione ze studentami profesora z Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku. Ten pierwszy zestaw można obejrzeć obejrzeć na stronie: 

"Fizyka i zabawki".   javascript:loadtwo('elmag/elmag_menu.html','elmag/elmag.html')

W trakcie pobytu prof. GK na Freie Universitaet w Berlinie (2005) do kolekcji zostały dodane nowe eksponaty, a całość opisana w ramach projektu VI Programu Ramowego UE "Physics is Fun", koordynowanego przez profesora. Eksponaty te składają się na kolekcję "Fizyka zabawek". (Toys and Physics)


Początek wykładów i pokazów z elektromagnetyzmu prowadzonych przez ZDF UMK (2007) jest też związana z kolejnym projektem UE koordynowanym przez profesora, MOSEM, oraz projektem Funduszu EA "Teaching Physics in Secondary Schools (TPSS).

Strona projektu MOSEM: mosem.fizyka.umk.pl

Strona projektu TPSS: dydaktyka.fizyka.umk.pl/TPSS

W ramach projektu MOSEM na UMK, również na użytek partnerów zagranicznych, został przygotowany "Zestaw do doświadczeń z elektromagnetyzmu".

Jest to unikatowy zbiór pomocy i materiałów dodaktycznych, za pomocą których można przeprowadzić szereg doświadczeń z elektromagnetyzmu. Koordynatorem pakietu "Low-tech experiments" w projekcie MOSEM był dr A. Karbowski, a w pracach uczestniczyli też mgr K. Służewski i dr M. Sadowska. 

 


Opisy doświadczeń oraz scenariusze zostały zebrane w książce:

 

Serie doświadczeń -  z "Fizyki zabawek", projektu MOSEM oraz autorstwa Pracowni Pokazów Fizycznych (mgr Hieronim Ratajczak, dr Janusz Sztkowski, mgr Waldemar Krychowiak) złożyły się na różne tematyki wykładów z pokazami, które odbywały się tak w Toruniu w Instytucie Fizyki jak w niezliczonych miejscach w całej Polsce i za granicą (Udine, Trydent, Mediolan, Macerata, Paryż, Lubljana, Berlin)

Jeden z pokazów w Toruniu został całkowicie nagrany (IX 2015), a materiały są dostępne tutaj:
 

 

Powstały także prace dyplomowe i klipy filmowe z elektomagnetyzmu:

Miedziany krążek w niejednorodnym polu magnetycznym

Multimedialny podręcznik do elektromagnetyzmu, Michał Walkowski (praca dyplomowa), ZDF UMK 2017

 

 

 

Pokazy z elektromagnetyzmu:

Wykład: Elektryczność i magnetyzm, Doświadczenia z komputerem Gimnazjum nr 1;
Pruszcz Pomorski
  18.02.2016

Wykłady "włoskie", Perche' oggetti codano?, Strategie educative per fisica, Scoprire induzione elettromagnetica

Włochy   10-15.11.2014

Festiwal Nauki w Toruniu, Warsztaty z elektromagnetyzmu dla uczniów szkół średnich

Toruń   28 i 29.04.2014
3 wykłady z elektryczności i magnetyzmu  Gimnazjum nr 1 w Nidzicy   28.03.2014
Elektromagnetyzm i fizyka jądrowa Pokazy w Choceniu i Dzierzgowie   2011
Mechanika, elektromagnetyzm Pokazy/warsztaty w Zespole Szkół Specjalnych nr 31 w Bydgoszczy    22.04.2010
Elektromagnetyzm UMK na Lęborskich Dniach Jakubowych   25-26.07.2009
Nauczanie elektromagnetyzmu - Projekt MOSEM Środowiskowe Seminarium Dydaktyki Fizyki   8.10.2008 
Supercomet 2 - czyli o magnetyzmie i nadprzewodnikach Lekcje pokazowe w II LO w Toruniu   22.01.2007