Pokazy w Bydgoszczy

22 kwietnia 2010 roku A.Karbowski, K.Służewski i M.Juszczyńska odwiedzili Zespół Szkół Specjalnych nr 31 w Bydgoszczy.

Przeprowadzili 4 pokazy fizyczne. Publiszność pokazów stanowili uczniowie ZS nr 31 i uczestnicy Międzyszkolnego Konkursu Matenatycznego "KOALA"

 

Fot. 1 Fot. 2 Fot. 3 Fot. 4 Fot. 5
Fot. 6 Fot. 7 Fot. 8 Fot. 9 Fot. 10
Fot. 11 Fot. 12 Fot. 13 Fot. 14 Fot. 15


 

Zdjęcia: M.Juszczyńska