Elektromagnetyzm - Filmy (II część)

 

JW Player goes here
Młynek Franklina

 

JW Player goes here
Ramka z prądem w polu magnetycznym

 

JW Player goes here
Elektrofor

 

JW Player goes here
Błyskawice

 

JW Player goes here
Klatka Faradaya

 

JW Player goes here
Lewitacja

 

JW Player goes here
Lewitacja nad nadprzewodnikiem

 

JW Player goes here
Ruch elektronów (Lampa Thompsona)

 

JW Player goes here
Wyładowanie w powietrzu pod zmniejszonym ciśnieniem

Trzecia część - kolejna strona