Dydaktyka kognitywistyczna - wykład

Poniżej przedstawiamy serię filmów nagranych przez prof. Grzegorza Karwasza do jego wykładu "Dydaktyka kognitywistyczna" na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK. Zapraszamy.

Realizacje praktyczne dydaktyki kognitywistycznej:

Wykład wstępny - Dydaktyka kognitywistyczna

 

Wykład 1: Wstęp do dydaktyki kognitywne

Wykład 2: Psychologia (część I i II)

Wykład 3: Pedagogika (część I i II)

Wykład 4: Dydaktyka (część I i II)

Wykład 5: Aksjologia (część I i II)

Wykład 6: Logika (część I i II)

Wykład 7: Matematyka (część I i II)

Wykład 8: Lingwistyka

Wykład kongresowy (13.06.2017): Hyper-konstuktywistyczne budowanie wiedzy i umiejętności

Korzystam z okazji, aby podziękować Władzom Wydziału Nauk Pedagogicznych za możliwość wygłoszenia tych wykładów, a prcownikom Centrum Nowych Technologii UMK - za realizację techniczną. Kierunek "Pedagogogika Medialna" powstał dzięki inicjatywie p. prof. zw. dr hab. Bronisława Siemienieckiego. 

prof. dr hab. Grzegorz Karwasz

Implementacje dydaktyki kognitywistycznej:

 

 

 

© ZDF IF UMK

   Fizyka na dotyk