Dydaktyka kognitywistyczna - wykład

Poniżej przedstawiamy serię filmów nagranych przez prof. Grzegorza Karwasza do jego wykładu "Dydaktyka kognitywistyczna" na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK. Zapraszamy.

Pytania na egzamin (2019)

Siedem lektur


Wykłady (PowerPoint):

 


Wykład wstępny - Dydaktyka kognitywistyczna

 

Wykład 1: Wstęp do dydaktyki kognitywne

Wykład 2: Psychologia (część I i II)

Wykład 3: Pedagogika (część I i II)

Wykład 4: Dydaktyka (część I i II)

Wykład 5: Aksjologia (część I i II)

Wykład 6: Logika (część I i II)

Wykład 7: Matematyka (część I i II)

Wykład 8: Lingwistyka

 

Wykład 9: Kognitywizm
 

 

Wykład 10: Intermezzo

 

 

Wykład 11: Dydaktyka kognitywistyczna: zasady, metody, środki (całość)

 

Część 1: Zasady, koncepcje, opcje

 

 
Część 2: Metody, formy, środki
 

 

Część 3: Style, strategie, kompetencje 

 

 

Wykład 12: Jak uczyć nauk "ścisłych"?

 

 

Wykład kongresowy (13.06.2017): Hyper-konstuktywistyczne budowanie wiedzy i umiejętności

 

Wykład kongresowy (30.05.2018): Kompetencje pedagogiczne w nauczaniu fizyki


Korzystam z okazji, aby podziękować Władzom Wydziału Nauk Pedagogicznych za możliwość wygłoszenia tych wykładów, a prcownikom Centrum Nowych Technologii UMK - za realizację techniczną. Kierunek "Pedagogogika Medialna" powstał dzięki inicjatywie p. prof. zw. dr hab. Bronisława Siemienieckiego. 

prof. dr hab. Grzegorz Karwasz

Literatura metodologiczna:

 1. (Niezbyt krótka) historia o cząstkach elementarnych
 2. Fala z grawitacyjnej odchłani
 3. Zadrżała czasoprzestrzeń. Zderzenie czarnych dziur.
 4. Czyżby już koniec tablicy Mendelejewa?
 5. Ziemia pod pierzynką, czyli o naturalnym efekcie cieplarnianym 
 6. Ciepło, ciepło, coraz zimniej, czyli o antropogenicznym (?) efekcie cieplarnianym
 7. Wewnętrzny ogień, czyli o tektonice płyt Ziemi
 8. Rubiny, złote szkło i brazylijskie motyle, czyli o kolorach w fizyce, chemi i biologii
 9. Barwa a struktura związku chemicznego
 10. Architekt Wszechświata (o Koperniku)
 11. Słońce w (magnetycznym) koszyku - o energii termojądrowej

Implementacje dydaktyki kognitywistycznej: