Dydaktyka kognitywistyczna - wykład

Poniżej przedstawiamy serię filmów nagranych przez prof. Grzegorza Karwasza do jego wykładu "Dydaktyka kognitywistyczna" na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK. Zapraszamy.

Realizacje praktyczne dydaktyki kognitywistycznej:

Korzystam z okazji, aby podziękować Władzom Wydziału Nauk Pedagogicznych za możliwość wygłoszenia tych wykładów, a prcownikom Centrum Nowych Technologii UMK - za realizację techniczną. Kierunek "Pedagogogika Medialna" powstał dzięki inicjatywie p. prof. zw. dr hab. Bronisława Siemienieckiego. 

prof. dr hab. Grzegorz Karwasz

 

 

© ZDF IF UMK

   Fizyka na dotyk