O cząstkach elementarnych

W najnowszym numerze "Fizyki w Szkole" polecamy artykuł prof. Grzegorza Karwasza
"(Niezbyt krótka) historia o cząstkach elementarnych".

Zagadnienia fizyki jądrowej i atomowej są w podstawie programowej do klas I wszystkich szkół ponadgimnazjalnych.

Prof. Karwasz opisując "zoo" cząstek elementarnych wychodzi od rozgraniczenia na fermiony (jak elektrony, unikające się nawzajem) i bozony (jak fotony). Naprawdę trwały jest tylko elektron, foton, i trój-kwarkowy proton.

Artykuł kończy się tym, co do tej pory wiemy o najdziwniejszym z bozonów, higgsie, o spinie zero.

Miłej lektury!Pierwsza strona i literatura

Zob: Praca mgr Marty Juszczyńskiej "Cząstki elementarne"

Tweeter (GK) - O cząstkach elementarnych

- O bozonie Higgsa

Plakaty projektu UE "Physics is Fun" (do swobodnego drukowania/ wykorzystania, ©GK)

- Supermultiplety

- Zagadkowe kwarki

- Jak znaleźć kwarka?

- Czar czarmionium

- Pauli i neutriNO

- Higgs wanted

- Czy świat się kręci w prawo?

Internet tracks:  ©GK

- Quarks and cheese

- Supermultiplets

- Elementary particles

Na ścieżkach fizyki współczesnej: ©GK

- Pracowita doktorantka

- Fermi i złote rybki

- Oby na wyspę!

- Jak we wtorek złamaliśmy parzystość