Ciała stałe
      Piryt i ametyst
      Sprytna plastelina
      Topnienie lodu
      Stop Wooda

Gazy
      Balonik na kolbie
      Balonik pod kloszem
      Termometr miłości
      Wrzenie wody pod zmniejszonym ciśnieniem

Ciecze
      Naczynia połączone
      Naczynia kapilarne
      Tornado w butelce
      Ruch konwekcyjny

Plazma
      Elektroskop i świeca
      Tornado ogniowe
      Lampa plazmowa
      Induktor

Kondensat

Zakład Dydaktyki Fizyki był organizatorem pokazów fizycznych pt. "4 (i pół) stany skupienia", które odbywały się w dniach od 26 do 29 września 2017. Pomysłodawcą pokazów był prof. Grzegorz Karwasz. Wykłady były prowadzone przez dr Andrzeja Karbowskiego, dr Krzysztofa Rochowicza oraz dr Kamila Fedusa (a pomagali mgr Waldek Krychowiak i mgr inż. Julia Bruzdowska). Wykładów wysłuchało ponad 1600 uczniów, nie tylko z województwa kujawsko-toruńskiego. 

 

Obraz 311 

 

Zdjęcia z tego wydarzenia są dostępne na stronie:

http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/nowa_strona/?q=node/695

Serdecznie zapraszamy!

 

ZDF, red. JB