Ciała stałe
      Piryt i ametyst
      Sprytna plastelina
      Topnienie lodu
      Stop Wooda

Gazy
      Balonik na kolbie
      Balonik pod kloszem
      Termometr miłości
      Wrzenie wody pod zmniejszonym ciśnieniem

Ciecze
      Naczynia połączone
      Naczynia kapilarne
      Tornado w butelce
      Ruch konwekcyjny

Plazma
      Elektroskop i świeca
      Tornado ogniowe
      Lampa plazmowa
      Induktor

Kondensat

Termometr miłości

Termometr ustawiamy na otwartej dłoni, następnie delikatnie zaciskamy dłoń. Obserwujemy szybki przepływ cieczy z dolnej bańki do górnej – czyli mierzymy poziom naszego zakochania. Oczywiście jest to tylko żart, ponieważ rzeczywiście za pomocą ciepłej dłoni ogrzewamy dolną bańkę termometru.

Obraz 6 

Rys. 1. Termometr miłości.

W środku bańki mamy zabarwiony (najczęściej na czerwono) alkohol etylowy, a nad nim unoszą się jego pary nasycone. Zanim dotkniemy termometru, ciecz i pary znajdują się w równowadze termodynamicznej. Kiedy zaczynamy ogrzewać dolną bańkę, równowaga ta zostaje zakłócona – wzrasta ciśnienie pary nad cieczą, które natychmiast wypycha ciecz ku górnej bańce. (Zobacz: http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/zabawki/files/termo/termometr.html)

 

ZDF, red. JB