Ciała stałe
      Piryt i ametyst
      Sprytna plastelina
      Topnienie lodu
      Stop Wooda

Gazy
      Balonik na kolbie
      Balonik pod kloszem
      Termometr miłości
      Wrzenie wody pod zmniejszonym ciśnieniem

Ciecze
      Naczynia połączone
      Naczynia kapilarne
      Tornado w butelce
      Ruch konwekcyjny

Plazma
      Elektroskop i świeca
      Tornado ogniowe
      Lampa plazmowa
      Induktor

Kondensat

Naczynia kapilarne

  Powierzchnia wody w pobliżu ścian naczynia szklanego nie jest płaska, lecz ulega zakrzywieniu. Powstaje wówczas menisk wklęsły. Odpowiedzialne za to zjawisko jest napięcie powierzchniowe, czyli siły oddziaływania między cząsteczkami wody (siły spójności) i cząsteczkami wody a ściankami naczynia (siły przylegania). To ono powoduje, że woda "wspina się" po ściankach poidła dla kanarka [zobacz: Dobre wino]. W rurkach cienkich tzw. włoskowatych lub kapilarnych, o średnicy zbliżonej do średnicy włosa (Rys. 5), powierzchnia wody znajduje się na wyższym poziomie niż w rurkach szerokich.

 

Obraz 1 

 

Rys. 5. Woda "wspina się" najwyżej w rurce szklanej o najmniejszej średnicy. W kolejnych rurkach, patrząc od prawej strony, woda również "wspina się", ale na niższe wysokości.

 

ZDF, red. JB