Ciała stałe
      Piryt i ametyst
      Sprytna plastelina
      Topnienie lodu
      Stop Wooda

Gazy
      Balonik na kolbie
      Balonik pod kloszem
      Termometr miłości
      Wrzenie wody pod zmniejszonym ciśnieniem

Ciecze
      Naczynia połączone
      Naczynia kapilarne
      Tornado w butelce
      Ruch konwekcyjny

Plazma
      Elektroskop i świeca
      Tornado ogniowe
      Lampa plazmowa
      Induktor

Kondensat

Ruch konwekcyjny

  Zjawisko konwekcji polega na unoszeniu energii cieplnej przez masy cieczy lub gazu. Gorąca, zabarwiona na fioletowo woda, znajdująca się w szklanej kolbie, posiada mniejszą gęstość niż chłodna woda i jest unoszona ku górze akwarium. Tu pod powierzchnią wody jest chłodzona, ponieważ na powierzchni wody pływa zimny lód i ochładza wodę. Z powodu ochładzania gęstość fioletowej wody pod powierzchnią cieczy rośnie i zaczyna ona poruszać się w dół akwarium. W ten sposób obserwujemy cyrkulację (konwekcję) zabarwionej wody w akwarium.

Obraz 1 

 

Rys. 8. Gorąca zabarwiona woda unosi się ku górze, następnie jest ona ochładzana przez lód i wodę pod powierzchnią cieczy, na skutek czego porusza się w dół i wraca po dnie akwarium do miejsca, gdzie znajduje się szklana kolba (zobacz film: Passaty).

   

  Zjawisko konwekcji ma bardzo duże znaczenie w wielu dziedzinach nauki i techniki, takich jak fizyka atmosfery i morza, czy też w zagadnieniach związanych z technikami grzewczymi w budynkach. Występuje również w lampie Lavie [zobacz: Lampa Lava] oraz we wnętrzu Ziemi czy wnętrzu Słońca. Światło słoneczne nie jest absorbowane przez atmosferę, więc nie nagrzewa (bezpośrednio) powietrza. Dopiero powierzchnia Ziemi absorbuje energię i nagrzewa powietrze, które następnie unoszone jest ku górze.

 

 

 

ZDF, red. JB