Ciała stałe
      Piryt i ametyst
      Sprytna plastelina
      Topnienie lodu
      Stop Wooda

Gazy
      Balonik na kolbie
      Balonik pod kloszem
      Termometr miłości
      Wrzenie wody pod zmniejszonym ciśnieniem

Ciecze
      Naczynia połączone
      Naczynia kapilarne
      Tornado w butelce
      Ruch konwekcyjny

Plazma
      Elektroskop i świeca
      Tornado ogniowe
      Lampa plazmowa
      Induktor

Kondensat

Tornado ogniowe

Powstanie tornada powietrznego wymaga dwóch warunków:

·obecności pionowego prądu powietrza – są to najczęściej ruchy konwekcyjne mas gorącego powietrza unoszącego się w wyniku nagrzania przez Słońce powierzchni Ziemi; mogą być to również prądy zstępujące powietrza zimnego

·obecności czynnika wywołującego ruch obrotowy pionowego prądu powietrza, którym na ogół są poziome wiatry wiejące w różnych kierunkach

Efekt tornada można jakościowo przedstawić przy pomocą płomienia umieszczonego na szybko rotującym stoliku. Przebieg zjawiska i jego poglądowe wyjaśnienie przedstawione jest na poniższym rysunku:

 

Obraz 1 


Rys. 1. Powstawanie tornada ogniowego (foto: thenakedscientists.com)

 

 

ZDF, red. JB