Ciała stałe
      Piryt i ametyst
      Sprytna plastelina
      Topnienie lodu
      Stop Wooda

Gazy
      Balonik na kolbie
      Balonik pod kloszem
      Termometr miłości
      Wrzenie wody pod zmniejszonym ciśnieniem

Ciecze
      Naczynia połączone
      Naczynia kapilarne
      Tornado w butelce
      Ruch konwekcyjny

Plazma
      Elektroskop i świeca
      Tornado ogniowe
      Lampa plazmowa
      Induktor

Kondensat

Ciało amorficzne: sprytna plastelina

Ciało amorficzne (bezpostaciowe) to stan skupienia materii charakteryzujący się własnościami reologicznymi zbliżonymi do ciała krystalicznego, w którym nie występuje uporządkowanie dalekiego zasięgu. Ciało będące w stanie amorficznym jest ciałem stałym, ale tworzące je cząsteczki są ułożone w sposób dość chaotyczny, bardziej zbliżony do spotykanego w cieczach. Z tego powodu ciało takie często, choć błędnie, nazywa się stałą cieczą przechłodzoną. Jednak ciecz, w tym także ciecz przechłodzona, może płynąć, a ciało stałe utrzymuje swój kształt.

W stanie amorficznym występują zwykle substancje, które są zdolne do krystalizacji, ale ze względu na duży rozmiar cząsteczek, zanieczyszczenia lub szybkie schłodzenie cieczy, nie mają warunków, aby w pełni skrystalizować.

Przykłady ciał amorficznych: szkło, mieszaniny polimerów, szkło metaliczne, niektóre minerały: opale, bursztyny, szkliwa wulkaniczne, np. obsydian.

Na pokazie prezentujemy nietypowe własności tzw. sprytnej plasteliny (w języku angielskim "silly putty"). Ta mieszanina polimerów na bazie silanów, zachowuje się przy powolnym odkształceniu podobnie jak dobrze znana plastelina - a wręcz ciągnie się jak guma do żuca. Jeśli natomiast utoczymy z niej kulkę, odbija się od podłogi jak piłka z kauczuku. A uderzona młotkiem - rozpryskuje się jak szkło. Z dodatkiem innych substancji - świeci w ciemności, "klei się" do magnesu. Gdy ją wynaleziono 50 lat temu, nie wiedziano, do czego może się przydać. Dziś wiemy: do zabawy!

Obraz 4Obraz 3 

Rys. 1. Sprytna plastelina: a) fosforyzująca, b) o właściwościach magnetycznych.

Czytaj więcej o: elastycznej "plastelinie" w Fizyce zabawek.

 

ZDF UMK, red. JB, GK