Ciała stałe
      Piryt i ametyst
      Sprytna plastelina
      Topnienie lodu
      Stop Wooda

Gazy
      Balonik na kolbie
      Balonik pod kloszem
      Termometr miłości
      Wrzenie wody pod zmniejszonym ciśnieniem

Ciecze
      Naczynia połączone
      Naczynia kapilarne
      Tornado w butelce
      Ruch konwekcyjny

Plazma
      Elektroskop i świeca
      Tornado ogniowe
      Lampa plazmowa
      Induktor

Kondensat

Tornado w butelce

  Dwie duże plastikowe butelki po wodzie mineralnej, z których jedna jest wypełniona wodą, połączone ze sobą za pomocą korka z otworem i metalowej złączki (lub taśmy klejącej) tworzą przyrząd, w którym można wytworzyć własne tornado wodne (Rys. 7) [zobacz: Tornado].

 

Obraz 1 

 

Rys. 7. Wir wodny w połączonych butelkach.

 

  W zależności od kierunku kręcenia butelkami powstające wiry wodne kręcą się albo w prawo, albo w lewo. W ogólności wiry powstają wszędzie tam, gdzie prędkość przepływu dość gwałtownie zmienia się i nie bez znaczenia jest tutaj zjawisko lepkości. W wirze wytworzonym w butelce prędkość wody przy ściankach butelki jest, w przybliżeniu, równa zero, natomiast im bliżej osi wiru tym ich prędkość liniowa jest większa. Dzięki temu, że powstaje wir woda szybciej spływa w butelkach w dół. Wiry wodne można wytworzyć również w wannie i zlewie.

 

 

 

 

ZDF, red. JB