Pokazy "4 (i pół) stany skupienia" - galeria

Zakład Dydaktyki Fizyki był organizatorem pokazów fizycznych pt. "4 (i pół) stany skupienia", które odbywały się w dniach od 26 do 29 września 2017. Pomysłodawcą pokazów był prof. Grzegorz Karwasz. Wykłady były prowadzone przez dr Andrzeja Karbowskiego, dr Krzysztofa Rochowicza oraz dr Kamila Fedusa (a pomagali mgr Waldek Krychowiak i mgr inż. Julia Bruzdowska). Wykładów wysłuchało ponad 1600 uczniów, nie tylko z województwa kujawsko-toruńskiego. 

 

 

     

 

Zdjęcia: dr K. Rochowicz


Serdeczne podziękowania kierujemy do mgr Waldemara Krychowiaka za ogromny wkład w przygotowanie części technicznej pokazów.

© ZDF IF UMK

   Fizyka na dotyk