Knowledge-Media-Education

13 czerwca 2017 odbyła się XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa on-line pt.: "Knowledge-Media-Education"

Zobacz stronę konferencji

Jednym z prelegentów był prof. Grzegorz Karwasz.

Tytuł jego wykładu: Themes in Cognitive Didactics: Hyper-constructivic knowledge building

Poniżej film z tego wystąpienia.

© ZDF IF UMK

   Fizyka na dotyk