Środowiskowe Seminarium Dydaktyki Fizyki

36.   28 styczeń 2015 roku
Prof. dr hab. Helena Dodziuk 
"Można już wydrukować w 3D prawie wszystko: protezę ręki, tort lub samochód. No i co z tego?"  artykuł

35.  19 marzec 2014 roku

Dr hab. Dorota Siemieniecka
"Metoda projektów i media w nauczaniu - aspekty twórcze"

Dr Kamila Majewska
"Efektywna praca z tablicą multimedialną"

Dr Krzysztof Rochowicz
"Zastosowanie tablicy multimedialnej w nauczaniu fizyki"

34.  8 czerwiec 2011 roku
Prof. dr hab. Piotr Targowski 
"Wybrane metody fizyko-chemiczne badania dzieł sztuki" Strona seminarium

33.  11 maj 2011 roku
Prof. dr hab. Michał Tempczyk
"O właściwej popularyzacji fizyki" Strona seminarium

32. 13 kwiecień 2011 roku
Prof. dr hab. Grzegorz Karwasz
"Na początku..., czyli czy fizyka pozostaje w sporze z teologią" Strona seminarium

31.  16 marzec 2011 roku
Dr Krzysztof Rochowicz
"Elementy astronomii w nauczaniu Przyrody"
Mgr Krzysztof Gołębiowski
"Najmniejsze i największe wielkości
- przykłady projektów edukacyjnych uczniów I LO w Toruniu"  Strona seminarium

30.  23 luty 2011 roku
Dr hab. Dariusz Wiśniewski, IF UMK
"Komputerowa tomografia anihilacji pozytonów - aspekty fizyczne, chemiczne, biologiczne"
Mgr Krzysztof Gołębiowski
"Osiągnięcia polskich uczniów w badaniach PISA"  Strona seminarium

29. 19 styczeń 2011 roku
Prof. dr hab. Maciej Mikołajewski, CA UMK
"Słońce a klimat na Ziemi"
Dr Krzysztof Rochowicz, UMK
"Praktyczne wykorzystanie prawdziwych danych astronomicznych w szkole"  Strona seminarium

28. 2 grudzień 2010 roku
Prof. dr hab. Piotr Bała, UMK
"Nowe spojrzenie na naukę programowania"  Strona ze zdjęciami z seminarium

27. 17 listopad 2010 roku
Mgr Krzysztof Gołębiowski I LO Toruń
"Projekt edukacyjny"
Prof. dr hab. Ryszard S. Trawiński
"Jak zainteresować uczniów fizyką?"

26. 20 październik 2010 roku
Mgr Krzysztof Gołębiowski I LO Toruń
"Analiza wyników egzaminów zewnętrznych z fizyki w roku 2010"
Dr Maciej Wiśniewski
"Analiza wybranych zadań - Matura 2010"
Dr Krzysztof Rochowicz, UMK
"Nowe kierunki w dydaktyce fizyki - refleksje po konferencji GIREP 2010"

25. 16 czerwiec 2010 roku
Dr hab. Sebastian Maćkowski, UMK
"Technologie kwantowe a problem energii (nano struktury fotowoltaiczne)"
 

24. 19 maj 2010 roku
Dr hab. Mariusz Gagoś, prof. UP Lublin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
"Technologie kwantowe w walce z rakiem  (nowe farmaceutyki)"
 

23. 14 kwiecień 2010 roku
Dr hab. Roman Ciuryło, UMK
"Technologie kwantowe w ochronie środowiska (monitoring atmosferyczny)"
 

22. 10 marzec 2010 roku
Dr hab. Maria Przybylska CA Toruń
"Co to są równania ruchu? Jak je całkować?"
Mgr Jacek Rybicki ZSMEiE w Toruniu

"FUSION 2100" Energy of the future"  Strona seminarium

21. 17 luty 2010 roku
Mgr Aneta Derkowska, Zespół Szkół Muzycznych w Toruniu
"Rok Chopinowski 2010"

Mgr Andrzej Karbowski, mgr Krzysztof Służewski IF UMK
"Warsztaty komputerowe (dźwięk i muzyka)"

 

20. 2 grudzień 2009 roku (połączone z II Seminarium Komputer w Szkolnym Laboratorium Przyrodniczym)
Dr Laurence Rogers, Uniwersytet Leicester, UK
"Teaching and learning skills with ICT"

prof. dr hab. Andrzej Maziewski Uniwersytet w Białymstoku
"Doświadczenia fizyczne on-line"  Strona ze zdjęciami z seminarium L.Rogers, Motivating teachers and pupils to engage with modelling 

19. 18 listopad 2009 roku
Mgr Bogdan Sobczuk, X LO Toruń
"Jak znaleźć planetoidę?"
Mgr Krzysztof Gołębiowski, I LO Toruń
"Czy toruńskie żaby słyszały skrzypka?"

Mgr Anna Kamińska, Akademia Pomorska w Słupsku
"Efektywność dydaktyczna multimedialnych form nauczania fizyki"  Strona seminarium

18. 10 czerwiec 2009 roku
Prof. Andrzej Bielski i Prof. Józef Szudy IF UMK
"Sylwetka i dzieło Prof. Aleksandra Jabłońskiego"
 

17. 13 maj 2009 roku
Prof. Lew Pitajewski Uniwersytet w Trydencie, Włochy (seminarium połączone z kolokwium czwartkowym)
"Kondensat Bosego-Einsteina - nowy stan materii"
 

16. 22 kwiecień 2009 roku
"wychodne" seminarium - Collegium Maximum UMK
Zwiedzanie wystawy pt. "Large Hadron Collider", przed jej oficjalnym otwarciem

15. 16 kwiecień 2009 roku
Prof. Grzegorz Karwasz IF UMK (seminarium połączone z kolokwium czwartkowym)
„Pozytony - stan badań”

14. 4 marzec 2009 roku
Prof. dr hab. Andrzej Bielski IF UMK
„O cieple właściwym”

Mgr Krzysztof Gołębiowski
„Nowa podstawa programowa z fizyki”

Prof. dr hab. Grzegorz Karwasz IF UMK
„TPSS – Teaching Physics In Secondary School”      Strona seminarium

13. 18 luty 2009 roku
Dr. hab. Mariusz Gagoś, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
„O bieganiu po wodzie i amfoterycynie B”
 

12. 7 styczeń 2009 roku
Mgr Jerzy Rafalski, Planetarium w Toruniu
„Jak uczyć (multimedialnie) astronomii?”
 

11. 3 grudzień 2008 roku
Prof. dr hab. Henryk Szydłowski, UAM w Poznaniu
„Podstawy pomiarów wspomaganych komputerowo”
 

10. 5 listopad 2008 roku
Prof. Ryszard Trawiński, WFAiIS UMK Toruń
„Spektroskopowe badania atmosfery”
 

9. 8 październik 2008 roku
Mgr A. Karbowski, WFAiIS UMK Toruń
„Nauczanie elektromagnetyzmu - projekt MOSEM”
 

8. 11 czerwca 2008 roku
Prof. P. Targowski, WFAiIS UMK Toruń
„Tomografia optyczna” 

7. 7  maj 2008 roku
Prof. Adam Makowski, WFAiIS UMK Toruń
„Historia pewnego symbolu”
 

6. 9 kwietnia 2008 roku
Krzysztof Gołębiowski, doradca metodyczny nauczycieli fizyki, TODM, Toruń
Jacek Rybicki, nauczyciel fizyki, VII Liceum Ogólnokształcące w Toruniu
Piotr Malinowski, nauczyciel fizyki, VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy

„Kto złapie Higgsa –wrażenia z CERN’u”
 

5. 5 marca 2008 roku,
Tomasz Kardaś,nauczyciel fizyki, Liceum Ogólnokształcące w Strzelnie
„Michelson – Noblista ze Strzelna” 

Krzysztof Gołębiowski, doradca metodyczny nauczycieli fizyki, TODM, Toruń
Prezentacja zbioru zadań z fizyki o Toruniu „Zbornik Toruński”
 

4. 13 lutego 2008 roku,
Dr Wojciech Wasilewski, Laboratorium FAMO, Instytut Fizyki UMK, Toruń
„O Plancku i ‘garbatych fotonach’ ”
 

3. 9 stycznia 2008 roku
Dr Jolanta Kruk, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego
„Strategie edukacyjne w europejskich centrach nauki”    Część 1  Część 2

2. 5 grudnia 2007 roku
Andrzej Karbowski, Zakład Dydaktyki Fizyki, UMK, Toruń
„O Koperniku i Michelsonie, czyli nasze miejsce we Wszechświecie”
 

1. 7 listopada 2007 roku
Dr Józefina Turło, Prof. Grzegorz Karwasz, Zakład Dydaktyki Fizyki, UMK, Toruń
„Dwugłos nt. dydaktyki fizyki – raport z międzynarodowej konferencji GIREP 2007 (Międzynarodowa Grupa ds. Nauczania Fizyki) ”