Środowiskowe Seminarium Dydaktyki Fizyki (3.12.2008)

Dnia 3 grudnia 2008 roku, o godz. 16:30,

w sali 20 Instytutu Fizyki UMK, ul Grudziądzka 5 w Toruniu
 
Pan Prof. dr hab. Henryk Szydłowski
UAM Poznań
  
wygłosił referat pt.
 
„Podstawy pomiarów wspomaganych komputerowo”