Środowiskowe Seminarium Dydaktyki Fizyki (8.06.2011)
W środę 11 maja o godzinie 16:30 w sali 20
prof. dr hab. Piotr Targowski
(IF, WFAiIS, UMK)
przedstawił referat pt.

"Wybrane metody fizyko-chemiczne badania dzieł sztuki"
(dział Nauka i świat)