Relacje nauka - wiara

Przedstawiamy Państwu wykłady prof. dr hab. inż Grzegorza Karwasza:
"Relacje nauka - wiara: konflikt czy współistnienie?".
 
Wykład ogólnouniwersytecki na Wydziale Teologiii składa się z trzech części:
 
- Część I: "Filozofia" (Ks. Prof. Piotr Roszak, Wydział Teologii)
- Część II: "Fizyka" (Prof. G. Karwasz)
- Część III: "Człowiek" (dr Magda Czarnecka, Wydział Biologii)
 
Poniżej można posłuchać wykładów z części II. 
Blok II, pod umownym tytułem: "Fizyka, czyli natura" zawiera 5 wykładów:

1. Kosmos: "In principio"        Prezentacja

2. Człowiek: "Czy pochodzimy od małpy?"        Prezentacja

3. Humanistyka: "Co wielcy naukowcy pisali o religii?"        Prezentacja

4. Europa: "Wartości kulturowe, religijne, humanistyczne"     Prezentacja

5. Duch: "Święci i cuda - zbiorowa iluzja?" (poproś wykładowcę o password)      Prezentacja


 

Lektury     /      Plakaty      /        Artykuły: S&F1,   SF&2

Przedstawione treści stanowią opinię wykładowcy i nie muszą odwzierciedlać stanowiska Uczelni. Wykładowca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwą interpretację, poza aulą wykładową.

  • Część II: "Fizyka", Wykład I: Kosmologia  
 

 

  • Część II: "Fizyka", Wykład II: Człowiek

 

 

  • Część II: "Fizyka", Wykład III: Humanistyka cz.1

 

 
  • Część II: "Fizyka", Wykład III: Humanistyka cz.2

 

 
  • Część II: "Fizyka", Wykład IV: Europa

 

 
  • Część II: "Fizyka", Wykład V: Duch (poproś wykładowcę o link do materiału)
     

 

© ZDF IF UMK

   Fizyka na dotyk