Relacje nauka - wiara

 

 

"Scienza e Fede. Un breve manuale." 

Grzegorz Karwasz.

 "Nauka i wiara. Krótki podręcznik" to najnowsza (grudzień 2019) książka prof. Grzegorza Karwasza.

Owoc wieloletnich przemyśleń, dyskusji i wykładów, rozpoczętych 15 lat temu w Trydencie, a kontynuowanych w różnych częściach świata.

Wydana w Rzymie, przez Aracne Editrice, książka liczy 280 stron i jest bogato ilustrowana.

www.aracneeditrice.it/aracneweb/index.php/pubblicazione.html?item=9788825529555

Tłumaczenie na język polski:

I rozdział "Filozofia i Pismo" (tłum. GK)

II rozdział "Fizyka i kosmologia" w języku polskim (tłum. dr Olga Kutzner)

Rozdziały I, II, IV (Ziemia), VI (Człowiek)  

Rozdział X (Zakończenie)


Przedstawiamy Państwu wykłady prof. dr hab. inż Grzegorza Karwasza:
 
"Relacje nauka - wiara: konflikt czy współistnienie?".
 
Wykład ogólnouniwersytecki na Wydziale Teologii składa się z trzech części (stan na rok ak. 2019/2020):
 
- Część I: "Filozofia" (Ks. Prof. Piotr Roszak, Wydział Teologii)
- Część II: "Fizyka" (Prof. G. Karwasz)
- Część III: "Człowiek" (dr Magda Czarnecka, Wydział Biologii)

Teologia Fundamentalna: prace allunnów studiów podyplomowych w Pelplinie a/a 2019/2020
 

Poniżej można posłuchać wykładów z części II. 
Blok II, pod umownym tytułem: "Fizyka, czyli natura" zawiera 5 wykładów:

1. Kosmos: "In principio"        Prezentacja    VIDEO

2. Człowiek: "Czy pochodzimy od małpy?"        Prezentacja  VIDEO

3. Humanistyka: "Co wielcy naukowcy pisali o religii?"        Prezentacja  VIDEO

4. Europa: "Wartości kulturowe, religijne, humanistyczne"     Prezentacja & VIDEO

5. Duch: "Święci i cuda - zbiorowa iluzja?"      Prezentacja   VIDEO


Wykład w przedmiocie "Teologia fundamentalna" (wykład kursowy prowadzony przez Ks. Prof. P. Roszaka) 

26/03/2018: "Teologia wśród nauk" (Power Point) 

 

 

"O bezustannym przesuwaniu się granic pomiędzy między fizyką, metafizyką i teologią" (PowerPoint)      

 "Całun turyński"  plakat (pdf)   

Prof. Karwasz w wywiadzie na VIDEO YouTube


 

 

 Prof. Tom McLeish, Department of Physics, York University, Wlk. Brytania

 Faith and Wisdom in Science (OUP 2014)


John Locke MYŚLI O WYCHOWANIU (1693) 


 

Lektury     /      Plakaty      /        Artykuły: S&F1 (2015),   SF&2 (2016)

 

 

Przedstawione treści stanowią opinię wykładowcy i nie muszą odwzierciedlać stanowiska Uczelni. Wykładowca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwą interpretację, poza aulą wykładową.

  • Część II: "Fizyka", Wykład I: Kosmologia  
 

 

  • Część II: "Fizyka", Wykład II: Człowiek

 

 

  • Część II: "Fizyka", Wykład III: Humanistyka cz.1

 

 
  • Część II: "Fizyka", Wykład III: Humanistyka cz.2

 

 
  • Część II: "Fizyka", Wykład IV: Europa

 

 
  • Część II: "Fizyka", Wykład V: "Duch"