Teologia fundamentalna - studia podyplomowe w Pelplinie

Poniżej przedstawiamy niektóre z prac przygotowanych przez alunnów w ramach zaliczenia przedmiotu "Teologia fundamentalna"

Zadany temat: "Co naukowcy sądzili o wierze i co teologowie sądzili o nauce" (eseje 2-stronicowe)

Poniżej przedstawiamy wybrane z najlepszych prac:        

Abbott Handerson Thayer, Winged Figure, z Edward Lucie-Smith, Anioły, wyd. Arkady

 

 


Strona: Relacje nauka - wiara