Przegląd prasy

 

          

                               

   

"Mały astronom. Przewodnik dla dzieci." 

Grzegorz Karwasz, ilustracje Olga i Janusz Baszczak (Publicat, 2016)

Wreszcie (2016) propozycja G. Karwasza dla dzieci: napisana na zamówienie Wydawnictwa "Publicat", jako "pokłosie" wykładów interaktywnych profesora dla uniwersytetów dziecięcych w Poznaniu, Lesznie i Głogowie. 

Nie tylko dla dzieci! przykład, jak narracja kognitywna może stać się sposobem również na nauczanie astronomii. A przy okazji, ukryte kompedium wiedzy o kosmosie. https://issuu.com/publicats.a./docs/p.pa.skt002.1.01

https://publicat.pl/ced/oferta/nauczanie-wczesnoszkolne-6-9-lat/maly-astronom-przewodnik-dla-dzieci

https://www.empik.com/maly-astronom-przewodnik-dla-dzieci-karwasz-grzegorz,p1128039297,ksiazka-p

 

 

"Toruński po-ręcznik do fizyki. Gimnazjum I klasa. Mechanika "

G. Karwasz, M. Sadowska, K. Rochowicz (Wydawnictwo Naukowe UMK, 2010)

Komentując Podstawę programową MEN z 1997, 2004, 2007 roku powiedziałem, że podstawę można napisać w jedną noc, a pisanie fizyki zajęło nam (i naszym poprzednikom) dwa tysiące lat. Dlatego wydaliśmy "Po-ręcznik" a nie podręcznik. Nie ma już gimnazjów, ale fizyka jest ta sama: znajdziesz ją w "Poręczniku"

(GK: 05/04/2018)

https://wydawnictwo.umk.pl/pl/products/2245/torunski-porecznik-do-fizyki-gimnazjum-i-klasa-mechanika 

 

 

"Scienza e Fede. Un breve manuale." 

Grzegorz Karwasz.

 "Nauka i wiara. Krótki podręcznik" to najnowsza (grudzień 2019) książka prof. Grzegorza Karwasza.

Owoc wieloletnich przemyśleń, dyskusji i wykładów, rozpoczętych 30 lat temu w Trydencie, a kontynuowanych w różnych częściach świata.

Wydana w Rzymie, przez Aracne Editrice, książka liczy 280 stron i jest bogato ilustrowana.

www.aracneeditrice.it/aracneweb/index.php/pubblicazione.html?item=9788825529555

Nowość: I rozdział "Filozofia i Pismo" (tłum. GK)

II rozdział "Fizyka i kosmologia" w języku polskim (tłum. dr Olga Kutzner)

"Dydaktyka fizyka z elementami dydaktyki ogólnej i dydaktyki astronomii"

Materiały pomocnicze do wykładów i laboratoriów

G. Karwasz, A. Karbowski, K. Rochowicz (WFAiIS UMK, 2014)

Na rynku jest wiele różnych podręczników fizyki, ale podręcznika dydaktyki fizyki nadal brak. A już zupełnie - podręczników dydaktyki kognitywistycznej. Ninijesza pozycja jest zarysem nowoczesnego podręcznika dydaktyki kognitywistycznej, w tym dydaktyki fizyki i astronomii.

 

"Sbirka zadań z fizyki. Zbiór z rozwiązaniami" 

Z. Koupilová, D. Mandiková, K. Rochowicz, G. Karwasz (Wyd. Naukowe UMK, 2013)

Drukowana wersja interaktywnego, internetowego zbioru zadań, jedynego w swoim rodzaju. Sbirka stworzona na Uniwersytecie Karlovym w Pradze, przetłumaczona na polski a wydana przez Wyd. Naukowe UMK w 2013 roku. Pies ganiający do myśliwego i z powrotem, malarz podciągący się na wiszącej ławeczce, kulka spadająca w miodzie - zadania i rozwiązania na poziomie od przedszkolaka do doktoranta. "Must-have-it!"

https://wydawnictwo.umk.pl/pl/products/3243/sbirka-zadan-z-fizyki-zbior-z-rozwiazaniami-mechanika 

 

"Toruński doświadczalnik z fizyki" 

praca zbiorowa pod red. G. Karwasza (ZDF UMK, 2009)

Praca zbiorowa (A. Karbowski, K. Służewski, M. Sadowska, G. Karwasz i in.): doświadczenia w zakresie elektromagnetyzmu + doświadczenia do podstawy programowej w gimnazjum (pod red. K. Gołębiowskiego).

"Doświadczalnik" powstał częściowo w ramach projektu MOSEM (koordynacja naukowa UMK), stanowi przewodnik do zestawu doświadczalnego z magnetyzmu i indukcji elektromagnetycznej. 

"Idee i realizacje dydaktyki interaktywnej" -

Grzegorz Karwasz, Jolanta Kruk (Wydawnictwo Naukowe UMK, 2012)

Pozycja powoli stająca się podstawowym dziełem o organizacji nowoczesnej, interaktywnej, pozaszkolnej dydaktyki, w szczególności dydakyki fizyki. Jak trzy funkcje - dydaktyczna, ludyczna i naukowa wzajemnie się uzupełniają. I jak różne instutucje w Polsce, Europie, na świecie (USA, Korea, Australia) to realizują.  

Wkrótce wznowienie w Wydawnictwie Naukowym UMK. Wkrótce też uaktualnienie: jak dydaktyka wystawiennicza rozwija się w Polsce (i na świecie) od 2012 roku.  Format A4, 640 zdjęć (GK: 05/04/2018)

https://wydawnictwo.umk.pl/pl/products/2553/idee-i-realizacje-dydaktyki-interaktywnej-wystawy-muzea-i-centra-nauki 

 "Photon and Electron Interactions with Atoms, Molecules and Ions."  

G.P.  Karwasz, R. S. Brusa, A. Zecca (Landolt-Börnstein. Springer, Berlin, Heidelberg, 2003) 

GROUP I: Elementary Particles, Nuclei and Atoms
VOLUME 17 Photon and Electron Interactions with Atoms, Molecules and Ions
SUBVOLUME C Interactions of Photons and Electrons with Molecules 

Jedno z najbardziej prestiżowych wydawnictw encyklopedycznych w zakresie nauk ścisłych.

 "One century of experiments on electron-atom and molecule scattering: a critical review of integral cross sections."

Grzegorz Karwasz, Roberto S. Brusa, Antonio Zecca (Riv. Nuovo Cimento, Bologna, 2001)

Pierwszy numer 2001 roku włoskiego czasopisma przeglądowego, wydawanego od 1855 roku, został poświęcony rozpraszaniu elektronów. Tom I: "Atoms and diatomic molelcules", Tom II: "Polyatomic molecules", Tom III: "Hydrocarbons and halides". Łącznie prawie 50 atomów i drobin.

Pomimo ponad 20 lat od wydania pierwszego tomu (1996), praca nadal powszechnie cytowana 

 

 

 

Reformy szkolne a nauczanie Przyrody,
G. Karwasz, w: Edukacja Przyrodnicza, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, 2016


.

Przegląd ciekawej literatury popularno-naukowej

      

   /    

Jakich pilnych zmian potrzebuje polska szkoła - propozycje ekspertów,
G. Karwasz,
Praca zbiorowa pod redakcją Lechosława Hojnackiego i Marcina Polaka, Think Global, 2013, 22-25.

Całą książkę w postaci ePub można ściągnąć tu 
Program do otwierania tego rodzaju plików można ściągnąć tu

„UN NUOVO ATENEO È NECESSARIO”, czyli o jakości nauczania, G. KarwaszGłos Uczelni, Listopad 2015, 20.
(Niezbyt krótka) historia o cząstkach elementarnych, G. Karwasz, Fizyka w Szkole, 5/2015 2015, 9, 16
Popularyzacja, ale jaka?G. KarwaszGłos Uczelni, Maj 2015, 21.
Fizyka i zabawki - wyjść poza fenomenologię.O żyroskopach, systemie słonecznym i momencie pędu, K. Służewski, G. Karwasz, Fizyka w Szkole, 3/2014, 25-32.

Konstruktywizm w praktyce szkolnej - Toruński poręcznik do fizykiM. Sadowska, K. Wyborska, Problemy Dydaktyki Fizyki, Czeszów - Wrocław 2013, 225-236.

Architekt wrzechświataG. Karwasz, K. Rochowicz, Głos Uczelni, 3/4/2014, 21 - 24

 

"Open University" - kształcenie nauczycieli PrzyrodyG. Karwasz, Głos Uczelni, 1/2014, 22 - 23

 

Hyper-konstruktywizm jako odpowiedź na hyper-inflację informacji: trzy implementacje w fizyce, G. Karwasz, Edukacja medialna w świecie ponowoczesnym, 2012, 365-386.
Jeszcze raz o soku z kapusty, czyli kolory w chemii, biologii i na wychowaniu plastycznym,
G. Karwasz, M. Gagoś, 
Foton, 120, 2013, 64 - 70
Cyberprzestrzeń: powrót z kosmosu na Ziemię - przykład astronomii i fizyki, K. Rochowicz, G. Karwasz, Edukacja medialna w świecie ponowoczesnym, 2012, 563 - 579.
Kopernik w krótkiej koszulce, czyli jak zakręcić Ziemią?,
K. Rochowicz, K. Służewski, G. Karwasz, 
Łódzka Konferencja Problemy Dydaktyki Fizyki 2011 Działalność pozalekcyjna, Katedra Modelowania Procesów Nauczania UŁ, Uniwersytet Łódzki, s. 48 - 524.
O umiejętnościach, wiedzy i kompetencjach w nauczaniu fizyki, G. Karwasz, Fizyka w Szkole, 1/2013, 27-34.
Edukacja, ale jaka?, G. Karwasz, Forum Akademiuckie, 1/2013, 44-47.  (wersja rozszerzona)                                                    
Photoluminescence and positron annihilation lifetime studies on pellets of ZnO nanocrystals, A. Karbowski, K. Fedus, J. Patyk, Ł. Bujak, K. Służewski, G. Karwasz, Nukleonika 58(1), 2013, 189-194.

Electromagnetism - seeing and calculating, K. Rochowicz, A. Karbowski, K. Służewski, G. Karwasz, Proc. GIREP 2010

NASA skacze w nadprzestrzeń, komentarz prof. G. Karwasza, Focus, 1/2013

Dzień Dziecka z chemią i fizyką, M. Sadowska, K. Kruczkowska, Nauczanie Przemiotów Przyrodniczych, 3/2012, 44-49.
O języku, humanistyce i kulturze, G. Karwasz, Polonistyka, 9/2012, 47-50. 
Interdyscyplinarne ścieżki dydaktyczne: fizyka dla geografów, J.Chojnacka, Badania w dydaktykach nauk przyrodniczych, Kraków 2012, 17-24.
Działalność pozalekcyjna - Toruński poręcznik w Gimnazjum dla Dorosłych, M. Sadowska, Łódzka Konferencja Problemy Dydaktyki Fizyki, 2011, 89-92.
Cyberprzestrzeń: powrót z kosmosu na Ziemię - przykład z astronomii i fizyki, K. Rochowicz, G. Karwasz, Kogniwistyka i Media w Edukacji, 2/2011, 2011

 

Teaching science in early childhood - inquiry-based, interactive path on energy, G. Karwasz, Physics Alive - GIREP-EPEC 2011 International Conference, August 1-5, 2011, 68-73.

Między neo-realizmem a hyper-konstruktywizmem – strategie dydaktyczne dla XXI wieku, G. Karwasz, Problemy Wczesnej Edukacji, 14, 2011, 8-30.