Przegląd prasy

Jakich pilnych zmian potrzebuje polska szkoła - propozycje ekspertów,
G. Karwasz,
Praca zbiorowa pod redakcją Lechosława Hojnackiego i Marcina Polaka, Think Global, 2013, 22-25.

Całą książkę w postaci ePub można ściągnąć tu 
Program do otwierania tego rodzaju plików można ściągnąć tu

Reformy szkolne a nauczanie Przyrody,
G. Karwasz, w: Edukacja Przyrodnicza, U
niwersytet Pedagogiczny, Kraków, 2016.

  

 

Przegląd książek

      

      

„UN NUOVO ATENEO È NECESSARIO”, czyli o jakości nauczania, G. KarwaszGłos Uczelni, Listopad 2015, 20.
(Niezbyt krótka) historia o cząstkach elementarnych, G. Karwasz, Fizyka w Szkole, 5/2015 2015, 9, 16
Popularyzacja, ale jaka?G. KarwaszGłos Uczelni, Maj 2015, 21.
Fizyka i zabawki - wyjść poza fenomenologię.O żyroskopach, systemie słonecznym i momencie pędu, K. Służewski, G. Karwasz, Fizyka w Szkole, 3/2014, 25-32.

Konstruktywizm w praktyce szkolnej - Toruński poręcznik do fizykiM. Sadowska, K. Wyborska, Problemy Dydaktyki Fizyki, Czeszów - Wrocław 2013, 225-236.

Architekt wrzechświataG. Karwasz, K. Rochowicz, Głos Uczelni, 3/4/2014, 21 - 24

 

"Open University" - kształcenie nauczycieli PrzyrodyG. Karwasz, Głos Uczelni, 1/2014, 22 - 23

 

Hyper-konstruktywizm jako odpowiedź na hyper-inflację informacji: trzy implementacje w fizyce, G. Karwasz, Edukacja medialna w świecie ponowoczesnym, 2012, 365-386.
Jeszcze raz o soku z kapusty, czyli kolory w chemii, biologii i na wychowaniu plastycznym,
G. Karwasz, M. Gagoś, 
Foton, 120, 2013, 64 - 70
Cyberprzestrzeń: powrót z kosmosu na Ziemię - przykład astronomii i fizyki, K. Rochowicz, G. Karwasz, Edukacja medialna w świecie ponowoczesnym, 2012, 563 - 579.
Kopernik w krótkiej koszulce, czyli jak zakręcić Ziemią?,
K. Rochowicz, K. Służewski, G. Karwasz, 
Łódzka Konferencja Problemy Dydaktyki Fizyki 2011 Działalność pozalekcyjna, Katedra Modelowania Procesów Nauczania UŁ, Uniwersytet Łódzki, s. 48 - 524.
O umiejętnościach, wiedzy i kompetencjach w nauczaniu fizyki, G. Karwasz, Fizyka w Szkole, 1/2013, 27-34.
Edukacja, ale jaka?, G. Karwasz, Forum Akademiuckie, 1/2013, 44-47.  (wersja rozszerzona)                                                    
Photoluminescence and positron annihilation lifetime studies on pellets of ZnO nanocrystals, A. Karbowski, K. Fedus, J. Patyk, Ł. Bujak, K. Służewski, G. Karwasz, Nukleonika 58(1), 2013, 189-194.

Electromagnetism - seeing and calculating, K. Rochowicz, A. Karbowski, K. Służewski, G. Karwasz, Proc. GIREP 2010

NASA skacze w nadprzestrzeń, komentarz prof. G. Karwasza, Focus, 1/2013

Dzień Dziecka z chemią i fizyką, M. Sadowska, K. Kruczkowska, Nauczanie Przemiotów Przyrodniczych, 3/2012, 44-49.
O języku, humanistyce i kulturze, G. Karwasz, Polonistyka, 9/2012, 47-50. 
Interdyscyplinarne ścieżki dydaktyczne: fizyka dla geografów, J.Chojnacka, Badania w dydaktykach nauk przyrodniczych, Kraków 2012, 17-24.
Działalność pozalekcyjna - Toruński poręcznik w Gimnazjum dla Dorosłych, M. Sadowska, Łódzka Konferencja Problemy Dydaktyki Fizyki, 2011, 89-92.
Cyberprzestrzeń: powrót z kosmosu na Ziemię - przykład z astronomii i fizyki, K. Rochowicz, G. Karwasz, Kogniwistyka i Media w Edukacji, 2/2011, 2011

 

Teaching science in early childhood - inquiry-based, interactive path on energy, G. Karwasz, Physics Alive - GIREP-EPEC 2011 International Conference, August 1-5, 2011, 68-73.

Między neo-realizmem a hyper-konstruktywizmem – strategie dydaktyczne dla XXI wieku, G. Karwasz, Problemy Wczesnej Edukacji, 14, 2011, 8-30.

 

 


  

 

 

© ZDF IF UMK

   Fizyka na dotyk