"Scienza e Fede. Un breve manuale."

 "Nauka i wiara. Krótki podręcznik" to najnowsza (grudzień 2019) książka prof. Grzegorza Karwasza.

Owoc wieloletnich przemyśleń, dyskusji i wykładów, rozpoczętych 30 lat temu w Trydencie, a kontynuowanych w różnych częściach świata.

Wydana w Rzymie, przez Aracne Editrice, książka liczy 280 stron i jest bogato ilustrowana.

Jak pisze we wstępie autor,

dwa światy - nauk ścisłych (i przyrodniczych) i nauk humanistycznych, wydają się żyć odrębnymi bytami. Filozofowie cytują, co prawda, względność czasu i zasadę nieoznaczoności Heisenberga, ale nie wnikają w matematyczne (i interpretacyjne) szczegóły. Fizycy, zdarza się, nie czytali ani "Fizyki" Arystotelesa, ani "Dialogu" Galileusza, a nawet "Obrotów" Kopernika.

Potrzebny jest więc pomost - z obu stron, dla wzajemnego zrozumienia. Jak pisze fizyk angielski prof. Tom, McLeish, walka z wiarą przynosi szkody wszystkim, w szczególności nauce.

Miłej lektury!

Grzegorz Karwasz

17.12.2019.  

Nowość: I rozdział "Filozofia i Pismo" (tłum. GK)

II rozdział "Fizyka i kosmologia" w języku polskim (tłum. dr Olga Kutzner)


Fragment książki prof. G. Karwasza

"Science" - komentarz G. Karwasza (2017)

"Physics Today" - artykuł prof. McLeisha (2018)


 

G.P. Karwasz

Scienza e Fede. Un breve manuale.

Aracne Editrice, Roma, 2019

http://www.aracneeditrice.it/aracneweb/index.php/pubblicazione.html?item=9788825529555

 

G. Karwasz

Mały astronom.  Przewodnik dla dzieci.

Publicat, Poznań, 2016.

https://publicat.pl/ced/oferta/nauczanie-wczesnoszkolne-6-9-lat/maly-astronom-przewodnik-dla-dzieci

https://issuu.com/publicats.a./docs/p.pa.skt002.1.01

 

G. Karwasz, J. Kruk

Idee i realizacje dydaktyki interaktywnej – wystawy, muzea i centra nauki

Wyd. Naukowe UMK, Toruń, 2012

https://wydawnictwo.umk.pl/pl/products/2553/idee-i-realizacje-dydaktyki-interaktywnej-wystawy-muzea-i-centra-nauki

 

G.P. Karwasz, R.S. Brusa, A. Zecca, 6.1. Total Cross Sections

in: Photon and Electron Interactions with Atoms, Molecules, Ions

Landolt-Börnstein, New Series, I-17-C, 2003.

https://materials.springer.com/bp/docs/978-3-540-45843-2