Publikacje 2016

 1. K. Fedus,
  Markov Chain Monte Carlo Effective Range Analysis of Low-Energy Electron Elastic Scattering from Xenon,
  Braz J Phys (2016) 46: 1.
 2. Jan Franz, Kamil Fedus, Grzegorz P. Karwasz,
  Do positrons measure atomic and molecular diameters?
  Eur. Phys. J. D , 70:155, 2016, 1, 8.
 3. K. Fedus, A rigid sphere approach to positron elastic scattering by noble gases, molecular hydrogen, nitrogen and methane, Eur. Phys. J. D *70* (2016); 261
  DOI: 10.1140/epjd/e2016-70452-6
 4. G. Karwasz,
  Il constante progredire della frontiera tra teologia e scienza Parte 2º: Metafisica,
  SetF, 4(1)/2016, 2016, 151, 191.
 5. G. Karwasz, Fala z grawitacyjnej otchłani, 
  Fizyka w szkole, 2/2016, 36. 
  full
 6. G. KarwaszZadrżała czasoprzestrzeń. Zderzenie czarnych dziur
  Urania, 2/2016, 8.
   
  full
 7. G. KarwaszDidattica cognitivista come ricetta in fisica
  rozdział w: Le vie della pedagogia, a cura di Piero Crispiani e Sara Pelegrini, 2016, 211.
   
  full
 8. G. KarwaszSkąd się bierze 1/2 we wzorze at2?
  Fizyka w szkole, 3/2016, 10.

  full  
 9. Z. Koupilová, D. Mandíková, M. Snětinová, K. Rochowicz, G. Karwasz,
  Collection of Solved Problems in Physicc: Online Learning Source Encourages Students' Active Learningw: Key Competences in Physics Teaching and Learning, University of Wrocław, Wrocław 2016, 288-291.
 10. G. Karwasz, Mały astronom. Przewodnik dla dzieci, Centrum Edukacji Dziecięcej. Publicat, Poznań, 2016 (125 str.) ISBN 978-83-272-7112-3 
 11. A. Kamińska, A. Karbowski, K. Służewski,
  Multimedia in Teaching Science,
  Proceedings of the 7th International Conference on Research in Didactics of the Sciences "DidSci 2016",Pedagogical University of Cracow, ISBN 978-83-8084-037-9, 2016, 55.
 12. G. Karwasz, A. Karbowski, K. Służewski,
  How Colours Are Created?,
  Proceedings of the 7th International Conference on Research in Didactics of the Sciences "DidSci 2016",Pedagogical University of Cracow, ISBN 978-83-8084-037-9, 2016, 61.
 13. M. Rasiński, A. Kreter, Y. Torikai, G. Karwasz and C. Linsmeier,
  Comparison of TEM and positron annihilation lifetime spectroscopy on tungsten exposed to mixed D plasmas
  European Microscopy Congress 2016: Proceedings. ISBN: 9783527808465, 2016 289–290.
 14. K. Rochowicz,
  Po co nam nowe planety, czyli astrofizyka w pigułce,
  Fizyka w Szkole, 6, 2016, 39, 42
  .
 15. G. Karwasz, A. Karbowski,
  Hyper-konstruktywizm w nauczaniu fizyki: tożsamość indywidualna i kompetencje społeczne,
  Acta Universitatis Nicolai Copernici, Pedagogika, XXXII, Wydawnictwo Naukowe UMK w Toruniu, ISSN 0208-5313, 2016, 177-202.
 16. G. Karwasz, Reformy szkolne a nauczanie Przyrody, w: Edukacja Przyrodnicza, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, 2016, ISBN 978-83-8084-040-9, str. 5-26
 17. G. Karwasz, Learning physics. The joy of scientific discovery. Studium Educationis, No. 3 (2016) 71-85
 18. K. Rochowicz, 
  Komputer jako narzędzie w edukacji
  Uczymy *2(14)* (2016); 5-7
 19. A. Matwijczuk, D. Karcz, R. Walkowiak, A. Matwijczuk, A. Niewiadomy, S. Wybraniec, G. Karwasz, M. Gagoś, 
  Keto-enol tautomerism of 2-(4-fluorophenyl)-5- -(2,4-dihydroxyphenyl)-1,3,4-thiadiazole. Spectroscopic studies Tautomeria keto-enolowa w 2-(4-fluorofenylo)- -5-(2,4-dihydroksyfenylo)-1,3,4-tiadiazolu. Badania spektroskopowe
  Przem. Chem. *95 (10)* (2016); 1894 - 1898
  DOI: 10.15199/62.2016.10.43