Publikacje 2016

 1. K. Fedus,
  Markov Chain Monte Carlo Effective Range Analysis of Low-Energy Electron Elastic Scattering from Xenon,
  Braz J Phys (2016) 46: 1.
 2. Jan Franz, Kamil Fedus, Grzegorz P. Karwasz,
  Do positrons measure atomic and molecular diameters?
  Eur. Phys. J. D , 70:155, 2016, 1, 8.
 3. K. Fedus, A rigid sphere approach to positron elastic scattering by noble gases, molecular hydrogen, nitrogen and methane, Eur. Phys. J. D *70* (2016); 261
  DOI: 10.1140/epjd/e2016-70452-6
 4. G. Karwasz,
  Il constante progredire della frontiera tra teologia e scienza Parte 2º: Metafisica,
  SetF, 4(1)/2016, 2016, 151, 191.
 5. G. Karwasz, Fala z grawitacyjnej otchłani, 
  Fizyka w szkole, 2/2016, 36. 
  full    (użytkownik: as   hasło: as)
 6. G. KarwaszZadrżała czasoprzestrzeń. Zderzenie czarnych dziur
  Urania, 2/2016, 8.
   
  full    (użytkownik: as   hasło: as)
 7. G. KarwaszDidattica cognitivista come ricetta in fisica
  rozdział w: Le vie della pedagogia, a cura di Piero Crispiani e Sara Pelegrini, 2016, 211.
    full
 8. G. KarwaszSkąd się bierze 1/2 we wzorze at2?
  Fizyka w szkole, 3/2016, 10.
      full  
 9. Z. Koupilová, D. Mandíková, M. Snětinová, K. Rochowicz, G. Karwasz,
  Collection of Solved Problems in Physicc: Online Learning Source Encourages Students' Active Learningw: Key Competences in Physics Teaching and Learning, University of Wrocław, Wrocław 2016, 288-291.
 10. G. Karwasz   Mały astronom. Przewodnik dla dzieci,    Wydawnictwo Publicat, Poznań, 2016 (125 str.) ISBN 978-83-272-7112-3   Przeczytaj fragment
 11. A. Kamińska, A. Karbowski, K. Służewski,
  Multimedia in Teaching Science,
  Proceedings of the 7th International Conference on Research in Didactics of the Sciences "DidSci 2016",Pedagogical University of Cracow, ISBN 978-83-8084-037-9, 2016, 55.
 12. G. Karwasz, A. Karbowski, K. Służewski,
  How Colours Are Created?,
  Proceedings of the 7th International Conference on Research in Didactics of the Sciences "DidSci 2016",Pedagogical University of Cracow, ISBN 978-83-8084-037-9, 2016, 61.
 13. M. Rasiński, A. Kreter, Y. Torikai, G. Karwasz and C. Linsmeier,
  Comparison of TEM and positron annihilation lifetime spectroscopy on tungsten exposed to mixed D plasmas
  European Microscopy Congress 2016: Proceedings. ISBN: 9783527808465, 2016 289–290.
 14. K. Rochowicz,
  Po co nam nowe planety, czyli astrofizyka w pigułce,
  Fizyka w Szkole, 6, 2016, 39, 42
  .
 15. G. Karwasz, A. Karbowski,
  Hyper-konstruktywizm w nauczaniu fizyki: tożsamość indywidualna i kompetencje społeczne,
  Acta Universitatis Nicolai Copernici, Pedagogika, XXXII, Wydawnictwo Naukowe UMK w Toruniu, ISSN 0208-5313, 2016, 177-202.
 16. G. Karwasz, Reformy szkolne a nauczanie Przyrody, w: Edukacja Przyrodnicza, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, 2016, ISBN 978-83-8084-040-9, str. 5-26
 17. G. Karwasz, Learning physics. The joy of scientific discovery. Studium Educationis, No. 3 (2016) 71-85
 18. K. Rochowicz, 
  Komputer jako narzędzie w edukacji
  Uczymy *2(14)* (2016); 5-7
 19. A. Matwijczuk, D. Karcz, R. Walkowiak, A. Matwijczuk, A. Niewiadomy, S. Wybraniec, G. Karwasz, M. Gagoś, 
  Keto-enol tautomerism of 2-(4-fluorophenyl)-5- -(2,4-dihydroxyphenyl)-1,3,4-thiadiazole. Spectroscopic studies Tautomeria keto-enolowa w 2-(4-fluorofenylo)- -5-(2,4-dihydroksyfenylo)-1,3,4-tiadiazolu. Badania spektroskopowe
  Przem. Chem. *95 (10)* (2016); 1894 - 1898
  DOI: 10.15199/62.2016.10.43