Publikacje 2016

 1. K. Fedus,
  Markov Chain Monte Carlo Effective Range Analysis of Low-Energy Electron Elastic Scattering from Xenon,
  Braz J Phys (2016) 46: 1.
 2. Jan Franz, K. Fedus, G. P. Karwasz,
  Do positrons measure atomic and molecular diameters?
  Eur. Phys. J. D , 70:155, 2016, 1, 8.
 3. K. Fedus, 
  A rigid sphere approach to positron elastic scattering by noble gases, molecular hydrogen, nitrogen and methane
  Eur. Phys. J. D *70* (2016); 261
  DOI: 10.1140/epjd/e2016-70452-6
 4. G. Karwasz,
  Il constante progredire della frontiera tra teologia e scienza Parte 2º: Metafisica,
  SetF, 4(1)/2016, 2016, 151, 191.
 5. G. Karwasz,
  Fala z grawitacyjnej otchłani, 
  Fizyka w szkole, 2/2016, 36. 
  full
 6. G. Karwasz
  Zadrżała czasoprzestrzeń. Zderzenie czarnych dziur
  Urania, 2/2016, 8.
   
  full
 7. G. Karwasz
  Didattica cognitivista come ricetta in fisica
  rozdział w: Le vie della pedagogia, a cura di Piero Crispiani e Sara Pelegrini, 2016, 211.
   
  full
 8. G. Karwasz
  Skąd się bierze 1/2 we wzorze at2?
  Fizyka w szkole, 3/2016, 10.

  full  
 9. Z. Koupilová, D. Mandíková, M. Snětinová, K. Rochowicz, G. Karwasz,
  Collection of Solved Problems in Physicc: Online Learning Source Encourages Students' Active Learning,
  w. Key Competences in Physics Teaching and Learning, University of Wrocław, Wrocław 2016, 288-291.
 10. G. Karwasz, Mały astronom. Przewodnik dla dzieci, Centrum Edukacji Dziecięcej. Publicat, Poznań, 2016 (125 str.)
 11. A. Kamińska, A. Karbowski, K. Służewski,
  Multimedia in Teaching Science,
  Proceedings of the 7th International Conference on Research in Didactics of the Sciences "DidSci 2016",Pedagogical University of Cracow, ISBN 978-83-8084-037-9, 2016, 55.
 12. G. Karwasz, A. Karbowski, K. Służewski,
  How Colours Are Created?,
  Proceedings of the 7th International Conference on Research in Didactics of the Sciences "DidSci 2016",Pedagogical University of Cracow, ISBN 978-83-8084-037-9, 2016, 61.
 13. M. Rasiński, A. Kreter, Y. Torikai, G. Karwasz and C. Linsmeier,
  Comparison of TEM and positron annihilation lifetime spectroscopy on tungsten exposed to mixed D plasmas
  European Microscopy Congress 2016: Proceedings. ISBN: 9783527808465, 2016 289–290.
 14. K. Rochowicz,
  Po co nam nowe planety, czyli astrofizyka w pigułce,
  Fizyka w Szkole, 6, 2016, 39, 42
  .
 15. G. Karwasz, A. Karbowski,
  Hyper-konstruktywizm w nauczaniu fizyki: tożsamość indywidualna i kompetencje społeczne,
  Acta Universitatis Nicolai Copernici, Pedagogika, XXXII, Wydawnictwo Naukowe UMK w Toruniu, ISSN 0208-5313, 2016, 177-202.
 16. G. Karwasz
  Reformy szkolne a nauczanie Przyrody,
  w: Edukacja Przyrodnicza, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, 2016.

© ZDF IF UMK

   Fizyka na dotyk