Publikacje 2016

Publikacje Zakładu Dydaktyki Fizyki 2016 r. 

 

Książki i rozdziały w książkach:

 1. Grzegorz Karwasz   Mały astronom. Przewodnik dla dzieci,    Wydawnictwo Publicat, Poznań, 2016 (125 str.) ISBN 978-83-272-7112-3   Przeczytaj fragment   Czytaj on-line   
 2. Grzegorz KarwaszDidattica cognitivista come ricetta in fisica
  rozdział w: Le vie della pedagogia, a cura di Piero Crispiani e Sara Pelegrini, 2016, 211.
    full
 3. G. KarwaszReformy szkolne a nauczanie Przyrody, w: Edukacja Przyrodnicza, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, 2016, ISBN 978-83-8084-040-9, str. 5-26

 

Artykuły naukowe:

 1. Jan Franz, Kamil Fedus, Grzegorz P. Karwasz,
  Do positrons measure atomic and molecular diameters?
  Eur. Phys. J. D , 70:155, 2016, 1, 8.
 2. Kamil Fedus, A rigid sphere approach to positron elastic scattering by noble gases, molecular hydrogen, nitrogen and methane, Eur. Phys. J. D *70* (2016); 261  DOI: 10.1140/epjd/e2016-70452-6
 3. Grzegorz Karwasz,
  Il costante progredire della frontiera tra teologia e scienza Parte 2º: Metafisica,
  Scientia et Fides, 4(1)/2016, 2016, 151, 191.
 4. Kamil Fedus,
  Markov Chain Monte Carlo Effective Range Analysis of Low-Energy Electron Elastic Scattering from Xenon,
  Braz J Phys (2016) 46: 1.
 5. A. Matwijczuk, D. Karcz, R. Walkowiak, A. Matwijczuk, A. Niewiadomy, S. Wybraniec, G. Karwasz, M. GagośKeto-enol tautomerism of 2-(4-fluorophenyl)-5- -(2,4-dihydroxyphenyl)-1,3,4-thiadiazole. Spectroscopic studies Tautomeria keto-enolowa w 2-(4-fluorofenylo)- -5-(2,4-dihydroksyfenylo)-1,3,4-tiadiazolu. Przem. Chem. *95 (10)* (2016); 1894 - 1898. DOI: 10.15199/62.2016.10.43
 6. G. Karwasz, A. Karbowski,Hyper-konstruktywizm w nauczaniu fizyki: tożsamość indywidualna i kompetencje społeczne,
  Acta Universitatis Nicolai Copernici, Pedagogika, XXXII, Wydawnictwo Naukowe UMK w Toruniu, ISSN 0208-5313, 2016, 177-202.
 7. G. Karwasz, Learning physics. The joy of scientific discoveryStudium Educationis, No. 3 (2016) 71-85  view @ Editor / Local full text

Publikacje konferencyjne:

 1. Z. Koupilová, D. Mandíková, M. Snětinová, K. Rochowicz, G. Karwasz
  Collection of Solved Problems in Physicc: Online Learning Source Encourages Students' Active Learning, 
  w: Key Competences in Physics Teaching and Learning, University of Wrocław, Wrocław 2016, 288-291.
 2. A. Kamińska, A. Karbowski, K. Służewski, 
  Multimedia in Teaching Science, 
  Proceedings of the 7th International Conference on Research in Didactics of the Sciences "DidSci 2016",Pedagogical University of Cracow, ISBN 978-83-8084-037-9, 2016, 55.
 3. G. Karwasz, A. Karbowski, K. Służewski,
  How Colours Are Created?, 
  Proceedings of the 7th International Conference on Research in Didactics of the Sciences "DidSci 2016",Pedagogical University of Cracow, ISBN 978-83-8084-037-9, 2016, 61.
 4. M. Rasiński, A. Kreter, Y. Torikai, G. Karwasz and C. Linsmeier,
  Comparison of TEM and positron annihilation lifetime spectroscopy on tungsten exposed to mixed D plasmas
  European Microscopy Congress 2016: Proceedings. ISBN: 9783527808465, 2016 289–290.

Inne publikacje:

 1. G. Karwasz, Fala z grawitacyjnej otchłaniFizyka w szkole, 2/2016, 36. 
  full    (użytkownik: as   hasło: as)
 2. G. KarwaszZadrżała czasoprzestrzeń. Zderzenie czarnych dziurUrania, 2/2016, 8. 
  full    (użytkownik: as   hasło: as)
 3. G. KarwaszSkąd się bierze 1/2 we wzorze at2?
  Fizyka w szkole, 3/2016, 10.
      full  
 4. K. Rochowicz, Po co nam nowe planety, czyli astrofizyka w pigułceFizyka w Szkole, 6, 2016, 39, 42.
 5. K. RochowiczKomputer jako narzędzie w edukacji, Uczymy *2(14)* (2016); 5-7