Siła odśrodkowa

Przyczyną ruchu po okręgu jest tzw. siła dośrodkowa. 

Siła dośrodkowa jest siłą, jaką musimy działać, aby zmusić ciało do ruchu po okręgu. 

W ruchu Ziemi dookoła Słońca jest to przyciąganie grawitacyjne ze strony Słońca. W ruchu kamienia na sznurku jest to siła, za jaką Jadzia (zobacz film) ciągnie za sznurek. 

Nie jest wcale łatwo tę siłę zmierzyć. Dokonamy tego za pomocą systemu sprzężonego z komputerem 

Siła dośrodkowa dana jest wzorem F=mω2R,

gdzie m - masa ciała, R - promień, po jakim sie porusza, a ω - prędkość kątowa

Poniżej przedstawiamy film, na którym sprawdzamy zależność F(ω).

Zwróć uwagę, jak powoli narasta wykres, w miarę jak zwiększamy prędkość kątową. 

JW Player goes here
Słabsza jakość filmu (ale szybciej się wyświetli)

 
JW Player goes here
Lepsza jakość filmu

 

 Koncepcja i realizacja: mgr K. Służewski

Realizacja multimedialna: K. Służewski, A. Karbowski

Konsultacja dydaktyczna: G. Karwasz