Laboratorium elektromagnetyzmu

Laboratorium Dydaktyczne Elektromagnetyzmu zawiera obszerny wybór prostych i dydaktycznie istotnych eksperymentów. Doświadczenia  te wychodzą znacznie poza tradycyjne  szkolne eksponaty, korzystają z nowych technologii oraz doświadczeń międzynarodowych Zakładu Dydaktyki Fizyki UMK.

Niektóre z doświadczeń powstały w ramach projektu EU LdV koordynowanego przez ZDF (prof. G. Karwasz, dr A. Karbowski) w latach 2007-2010 i projektu Unii Europejskiej Science & Society S&S 20772 "Physics is Fun" koordynowanego przez Pomorską Akademią Padagogiczną (prof. G. Karwasz, dr T. Wróblewski, dr A. Kamińska, 2004-2007). W projekcie LdV istotny wkład mieli: prof. M. Michelini z Uniwersytetu w Udine, prof. Wim Peeters z Uniwersytetu w Antwerpii, i prof. Jozef Trna z Uniwersytetu w Brnie. W większości doświadczenia są oryginalnymi opracowaniami własnymi, wykorzystywanymi w dydaktyce autorów, tak w kraju jak za granicą.

Doświadczenia LdV zostały wyprodukowane przez UMK w postaci gotowych zestawów, i trafiły do Anglii, Norwegii, Włoch, Austrii, Czech. Inne doświadczenia bez trudu mogą być odtworzone w każdym szkolnym laboratorium.

Kompletne zestawy można obejrzeć klikając w poniższy link:  

Zestaw do elektromagnetyzmu

 

Opis doświadczeń z elektromagnetyzmu:
 

 1. Magnesy i materiał magnetyczne

  1.1 Magnetyczne żuczki
  1.2 Magnetyczny "pies na smyczy"
  1.3 Materiały magnetyczne
  1.4 ​Pływające magnesy
   
 2. Pola magnetyczne

  2.1 Badanie pola magnetycznego za pomocą opiłków żelaza
  2.2 Badanie pola magnetycznego za pomocą magnetycznych pieczątek i "wykrywacza" pola magnetycznego
  2.3 Badanie pola magnetycznego za pomocą klocków magnetycznych i kulek GEOMAG
  2.4 Oddziaływanie magnesu na igły magnetyczne
   
 3. Oddziaływania magnetyczne

  3.1 Oddziaływania między dwoma magnesami
  3.2 Kolumienka magnesów - obwarzanków
  3.4 Siła przyciągania: pomiar przy użyciu dynamometru
  3.5 Siła odpychania: magnesy sztabkowe GEOMAG w rurce
  3.6 Tory kulek w polu magnetycznym
   
 4. Pole magnetyczne Ziemi

  4.1 Magnes zakręcający na równi pochyłej
   
 5. Magnetyczne efekty przepływu prądu elektrycznego

  5.1 Doświadczenie Oersteda - wersja pionowa (czyli doświadczenia Ampere'a)
  5.2 Doświadczenie Oersteda - wersja pozioma
  5.3 Siła magnetyczna między dwoma równoległymi przewodami
  5.4 Pole magnetyczne wokół cewki:
        a) Pole magnetyczne wewnątrz pojedynczej cewki
        b) Pole magnetyczne wewnątrz solenoidu
        c) Wzajemne oddziaływanie cewki i magnesu
  5.5 Żelazny rdzeń umieszczony wewnątrz cewki
   
 6. Siła magnetyczna działająca na przewód z prądem - siła Lorentza

  6.1 Doświadczenie Pohla (siła działająca na ramkę z prądem)
  6.2 Oddziaływania między magnesem i zwojnicą, przez którą płynie prąd
  6.3 Silniki elektryczne
        a) Silnik na spinaczach
        b) Silnik z jedną "pętlą"
        c) Silnik z dwoma skrzydełkami ("silnik - mikser")
   
 7. Zjawisko indukcji elektromagnetycznej

  7.1 Siła elektromotoryczna indukowana w poruszającym się przewodzie
  7.2 Siła elektromotoryczna indukowana w cewce
  7.3 Prądy wirowe (Foucaulta)
        a) Leniwe wahadło
        b) Hamulec elektromagnetyczny
        c) "Pijany" magnes (na miedzianej równi)
        d) Magnes zsuwający się po miedzianej równi
        e) Spadający magnes w rurze z miedzi (bez nacięć i z nacięciami)
        f) Łagodnie lądujący magnes
   
 8. Generatory - proste generatory prądu przemiennego

  8.1 Latarka "dynamo"
   
 9. Zwojnice i transformatory

  9.1 Indukcja w układzie dwóch zwojnic
  9.2 Transformator z różnymi rdzeniami 
   
 10. Elektrostatyka

  10.1 Naładowane papierowe cekiny
  10.2 Doświadczenie choinkowe
  10.3 Elektrofor Volty
  10.4 Świeczka w polu elektrycznym
  10.5 Elektrostatyczna kołatka
   

Zob. M. Sadowska, G. Karwasz, Stara, poczciwa maszyna elektrostatyczna
Fizyka w szkole, 5/2011, 2011, 40-50.

Więcej szczegółów oraz spis innych doświaczeń można znaleźć  w Toruńskim doświadczalniku z fizyki


Zapraszamy do zapoznania się publikacjami dydaktycznymi dotyczącymi elektromagnezyzmu:

Publikacja dydaktyczne - elektromagnetyzm oraz Podręcznik multimedialny do elektromagnetyzmu

Poniżej przedstawiamy dwa przykładowe zestawy doświadczeń, które można zaprezentować przy pomocy naszego zestawu:

Zestaw 1

Zestaw 2