Podręcznik multimedialny do elektromagnetyzmu

Przedstawiamy nowy "Multimedialny Podręcznik do Elektromagnetyzmu" autorstwa inż. Michała Walkowskiego, który powstał jako praca dyplomowa pod kierunkiem prof. Grzegorza Karwasza

 

Podręcznik inż. Michała Walkowskiego jest kolejnym przedstawieniem różnych płaszczyzn technologii informatycznych, na których multimedia edukacyjne mogą być realizowane. W pracach nad multimediami ze strony ZDF oczestniczą też mgr Krzysztof Służewski (KS16) i dr Andrzej Karbowski.

(GK)