Granty MNiSW


Strategie edukacyjne w europejskich centrach nauki i eksploratoriach

Grant realizowany jest we współpracy z Intytutem Peadagogiki Uniwersytetu Gdańskiego (kierownik grantu dr Jolanta Kruk).
Celem jest poznanie strategii edukacyjnych realizowanych przez centra popularyzacji nauki, eksploratoria i muzea naukowe w Europie, w rozbicie na działania popularyzatorskie, dydaktyki ogólnospołecznej oraz dydaktyki szkolnej. Wyniki projektu maja na celu zarpoponowanie strategii rozwojowych pozwtajacym w Polsce centrom nauki, jak "Kopernik", "Hewelianum w Gdańsku, "Explora" w Gdyni i innym.

Przeprwoadzono wizyty w centrach Nauki (La Villete Paryż, Science Museum Londyn, Deutsches Museum Monachium, Museo dell Scienza e Tecnologia Madiolan). Wyniki badań posłużyły do stworzenia ścieżek dydaktycznych na wystawie "Od Witelona do tomgrafu optycznego". Wygłoszono szereg wykładów i komunikatów na konferencjach krajowych i zagranicznych (GIREP).