Skany z dzieła Kopernika

Wszyscy znamy ilustrację modelu heliocentrycznego, którą Kopernik zamieścił na str. 9 swojego rękopisu dzieła "O obrotach":

 Na dalszych stronach wśród ciekawych tabel możemy znaleźć m.in. katalogowy opis konstelacji i gwiazd, począwszy od tych, które znajdują się na półkuli północnej (str. 52; początkowe zapisy dotyczą gwiazd Wielkiej i Małej Niedźwiedzicy):

 

 Jest też tabela prostaferez dla poszczególnych planet (np. dla Saturna, str. 182):

Warto w tym miejscu wspomnieć i wyjaśnić, że metoda prostaferez polegała na zamianie iloczynu na sumę dwóch funkcji trygonometrycznych i do czasu odkrycia logarytmów przez Napiera (1614) stanowiła najdalej idące ułatwienie obliczeń trygonometrycznych.

 

Wybór i opracowanie: kroch