Przyroda

Przyroda - zeszyty toruńskie. Zeszyt I, 2014, praca zbiorowa pod redakcją prof. G. Karwasza [praca nie dokończona, z racji kolejnej reformy oświaty] 
   

 G. Karwasz, K. Służewski, Ziemia pod pierzynką, czyli o naturalnym efekcie cieplarnianym,
Foton 121, 2013, 37-49.

 G. Karwasz, K. Służewski, Ciepło, ciepło, coraz zimniej, czyli o dodatkowym (?) efekcie cieplarnianym, Foton 122, 2013, 16-26.

  Dwie bańki i już lato - czyli o rozszerzalności cieplnej, G. Karwasz, Foton 113, Lato 2011, 33-35.


 G. Karwasz, J. Chojnacka, Wewnętrzny ogień, czyli o tektonice płyt Ziemi, Geografia w Szkole, 3/2012, p. 28.

J. Chojnacka, G. KarwaszJakiego kształtu jest "kula" ziemska?, Geografia w Szkole, 6/2011, 2011, 45-51.

 J. Chojnacka, G. KarwaszElipsoida Ziemska, Foton, 114, 2011, 32-45.

 G. Karwasz, Między Scyllą a Charybdą, czyli o Homerze i wulkanach
Geografia w Szkole, 2/2014, 20 - 22

 K. Służewski, G. Karwasz, Earth - a somewhat bigger laboratory for school physics
Experiments in teaching and learning natural sciences, Pedagogical University, Kraków, 2014, 7-16
 wersja multimedialna po polsku


 K. Służewski, G. Karwasz, Fizyka i zabawki - wyjść poza fenomenologię.O żyroskopach, systemie słonecznym i momencie pędu, 
Fizyka w Szkole, 3/2014, 25-32.
(+wersja multimedialna)

 K. Rochowicz, G. Karwasz, Architekt wszechświataGłos Uczelni, 3/4/2014, 21 

 G. Karwasz, Reportaż z Narnii, czyli o polskich lekturach szkolnych w XXI wieku Polonistyka, 5/2014, 26

 K. RochowiczHarmonia wokół nas, czyli o rezonansie w gitarze i KosmosieFizyka w Szkole, 3/2014, 19

G. Karwasz, M. Gagoś, Jeszcze raz o soku z kapusty, czyli kolory w chemii, biologii i na wychowaniu plastycznym, Foton, 120, 2013, 64 - 70.

G. KarwaszDwie bańki i już lato - czyli o rozszerzalności cieplnej, Foton 113, Lato 2011, 33-35.

 G. KarwaszRubiny, złote szkło i brazylijskie motyle, czyli o kolorach w fizyce, chemii i biologii, Chemia w szkole, 3/2012, 5-13. 

 M. Gagoś, G. Karwasz, Barwa a struktura związku chemicznego Chemia w szkole, 3/2012, 14-25. 

Jakiego kształtu jest kula ziemska (Ziemia widziana przez satelitę GOCE), prof. G. Karwasz

Woda - cud natury, mgr Joanna Gapińska.

Nauka i świat - Polscy badacze i ich odkrycia, mgr Agnieszka Kita.

Historia myśli naukowej, mgr Andrzej Goleń.

Wielcy rewolucjoniści nauki, mgr Magdalena Kocińska.

The making and remaking of Marie Curie (Science, 03.11.2017)

Cykle, rytmy, czas, mgr Beata Goleń.

Piękno i uroda, Przyroda - IV etap edukacyjny, mgr Natalia Charczun.

  ARTYKUŁY w CZASOPISMACH
Przyroda - interdyscyplinarne ścieżki dydaktyczne (prezentacja do referatu)
J. Chojnacka
Rubiny, złote szkło i brazylijskie motyle, czyli o kolorach w fizyce, cgemii i biologii, G. Karwasz, Chemia w szkole, 3/2012, 5-13.

G. Karwasz, J. Chojnacka, Wewnętrzny ogień, czyli o tektonice p

łyt Ziemi, Geografia w Szkole, 3/2012, p. 28.

   M. Gagos, G. Karwasz, Barwa a struktura związku chemicznego, Chemia w szkole, 3/2012, 14-25.
Jakiego kształtu jest "kula" ziemska?, J. Chojnacka, G. Karwasz, Geografia w Szkole, 6/2011, 2011, 45-51.
Elipsoida Ziemska, J. Chojnacka, G. Karwasz, Foton, 114, 2011, 32-45.
   
 

Reformy szkolne a nauczanie Przyrody,
G. Karwasz, w: Edukacja Przyrodnicza, U
niwersytet Pedagogiczny, Kraków, 2016.

Ostatnia reforma programowa (2007) de facto rozbiła podział na gimnazjum i liceum: niedokończone treści z pierwszego szczebla należy realizować w zupełnie innej konfiguracji szczebla drugiego.

W systemie angielskim, a również włoskim, belgijskim, francuskim, złożone zagadnienia fizyki pojawiają się w liceum, a w szkole podstawowej czy gimnazjum nauczane sa jedynie elementy fizyki (biologii, chemii) pod nazwą "przyroda".

Według określenia pani profesor z dużego angielskiego uniwersytetu, polski system jest więc "upside-down". Ale cytując znakomitego kolegę teoretyka, Rosjanina, "nie ma nic gorszego niż reforma nieudanej reformy".

Nie pozostaje nic innego, jak pogodzenie się z nią. A raczej: wykorzystania ram przedmiot "Przyroda" w liceum do interdyscylinarnego nauczania fizyki z geografiąfizyki z chemiągeografii z literaturą klasyczną itd.

Czynimy to na poniższych stronach, choć jest to dopiero początek pracy.

(GK, IX 2015) 

Przyroda - zeszyty toruńskie. Zeszyt I, praca pod redakcją prof. G. Karwasza