The Manga Guide: Fizyka

 Japońskie filmy animowane, począwszy do lat 80tych, łatwo rozpoznać – bohaterzy, a szczególnie  dziewczęta mają wielkie oczy. Nazywają się „manga’ - i takie kreskówki i tego rodzaju komiksy.

 Przewodnik Manga po fizyce powstał nieco ponad 10 lat temu i natychmiast stał się przebojem  światowym. Sposobem konstrukcji lekcji fizyki jest tu komiksowa historyjka, w której stopniowo rodzi się  odpowiedź na postawione pytanie. Na przykład – czy większą siłą działa rakieta tenisowa na piłkę czy  piłka na rakietę. Powoli, powoli, z dyskusji między bohaterami komiksu wyłania się wniosek: dwie siły są  równe i przeciwnie skierowane. Nazywamy to trzecią zasadą dynamiki Newtona.

Przewodnik Mangi po fizyce nie kończy się na historyjce, ale na szczegółowym wyjaśnieniu, że siła jest wektorem i że wektory sumują się w określony sposób:  dwa holowniki ciągną wielki statek w nieco różnych kierunkach, a płynie on do przodu.


 

Manga stopniowo dochodzi do zagadnień, które są w programie studiów na fizyce i kierunkach technicznych – że praca jest iloczynem skalarnym siły i przesunięcia, że energię potencjalną sprężystości liczymy poprzez całkę z siły, i podobnie – całkowania wymaga obliczanie prędkości końcowej rakiety z napędem odrzutowym. Ale całkowanie pojawia się po odpowiednim znaku ostrzegawczym, a potrzebne wzory są w Internecie.

I tak, całkując recenzję – Manga o dużych oczach jest niezwykle ciekawym a przy tym pożytecznym przewodnikiem po fizyce. Wydanie polskie przygotowało Wydawnictwo Naukowe PWN. Pozycja warta polecenia!

 

Prof. dr hab. inż. Grzegorz Karwasz

Kierownik Zakładu Dydaktyki Fizyki

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu    


 Fragmenty komiksu: