TANIE I PROSTE DOŚWIADCZENIA FIZYCZNE WYKONANE METODAMI DOMOWYMI

 

1) Optyka:

· Krążek Newtona

· Spektroskop

· Interferencja i dyfrakcja

· CD spektroskop

· Camera obscura

 

2) Prąd elektryczny i magnetyzm:

· Elektroskop

· Demonstracja łuku elektrycznego

· Wyznaczanie mocy bezprzewodowego czajnika elektrycznego

· Demonstracja pola elektromagnetycznego elektromagnesu

· Badanie zmiennego pola magnetycznego

 

3) Budowa cząsteczkowa substancji:

· Wolne przestrzenie pomiędzy cząsteczkami cieczy

· Zjawisko implozji

· Nurek Kartezjusza

· Rozszerzalność termiczna gazów

· Rozszerzalność termiczna  ciał stałych

 

 

Bibliografia


Fizyka dla każdego